VÍTEJTE  NA WEBU

 
 
Svazu důchodců ČR, 
 
 
 
MěO České Budějovice
 O stáří a stárnutí se hodně píše a diskutuje. 
Lidé se ptají, jak je možné stárnutí oddálit.

V klubu českobudějovického Svazu  důchodců ČR naleznete odpověď !

Vyberte si některou z aktivit klubu a nezůstávejte uzavřeni v samotě.

PŘIJĎTE MEZI NÁS - TĚŠÍME SE NA VÁS 

                                                                           Naše heslo:  

"Aby člověk nebyl nikdy sám .... "

               

  HYMNA DŮCHODCŮ       

Důchodci jsme jedna velká rodina

a když práce končí, důchod začíná.
Důstojně chcem žít a milovat svou zem,

trošku lidské lásky přejem lidem všem.
Národem jsme českým, domov je náš stát,

i když máme roků víc než šedesát.
Naši lásku k vlasti, každý opatruj,

ať zůstanou Čechy navždy domov můj.

       ==============================================================