AKTUÁLNÍ INFORMACE

P O Z V Á N K A

Svaz důchodců ČR Městská organizace České Budějovice

pořádá již VI. ročník

„PŘEDVÁNOČNÍ SENIORSKÉ PÍSNĚ“

který se bude konat

dne 15. prosince 2017/pátek/

od 14:00 hodin

v  MDK SLÁVIE Č. BUDĚJOVICE

v rámci „Adventu ve městě“ pro rok 2017.

V programu vystoupí taneční, pěvecké a hudební soubory Jihočeského kraje.

Program bude zveřejněn v dalším čísle Zpravodaje SD.

Přijďte si užít vánoční pohodu – zazpívat koledy, pobavit a zatančit.

=======================================================

 PŘIHLÁŠKY NA MASÁŽE

Zájemci, kteří mají zájem o masáže v měsíci LISTOPADU 2017 

vždy v úterý v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16.00 hod,

 aby se obratem přihlásili na tel 602191584, 734897106, nebo v kanceláři Lidická 7, 1. patro, nebo email: svazduchodcu.mocb@seznam.cz. Cena masáže: 0,5 hod ……160,- Kč, 1,0 hod ………..320,- Kč. Masáže budou probíhat opět v klubu důchodců LIDICKÁ č. 5 /1.patro/ 

================================================

 

ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ – VYŘAZENÍ

Z důvodu neplnění povinností člena SDČR- nezaplacení členských příspěvků po dobu 2-dvou let/2015 2016 / vyřazujeme tyto členy z evidence a to ve smyslu STANOV SDČR čl. 9 písmeno b. Z důvodu vysokých nákladů-poštovného nebude organizace zasílat písemné oznámení o vyřazení.

Vyřazení členové si mohou podat znovu přihlášky do svazu naší organizace,zaplatit členský příspěvek a tudíž využívat bonus/y/ které poskytujeme v nabídkách v rámci naší činnosti a aktivit.

 

OZNÁMENÍ:

Malá mateřinka v Českých Budějovicích na Lanově třídě hledá pro občasnou výpomoc s dětmi

důchodkyni-seniorku. Vřelý přístup k dětem vítán.Práce je placená,jsme dobrý kolektiv.

Informace vám podá : V. Dvořáková tel.mobil 724 545 581

============================================

 

  ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A OKOLÍ JE ZAVÁDĚN NOVÝ MODEL PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Komunitní centrum Petrklíč, z. s. realizuje v deseti regionech České republiky s podporou Evropského sociálního fondu sociální inovaci 3S, která představuje nový model poskytování pečovatelské služby.Území města České Budějovice bylo do tohoto inovačního programu rovněž zařazeno a zájemci o pečovatelskou službu tak mají na výběr mezi tradičním a inovativním modelem.Model Pečovatelská služba 3S byl vyvinut s ohledem na skutečné potřeby uživatelů služby a využívá moderní německý model práce s uživatelem. Služba je poskytována ve standardní kvalitě a je ze stejných podmínek dostupná nejen ve městech, nýbrž i na venkově. Řízení a organizace služby je zaměřeno na efektivitu ve vztahu k veřejným rozpočtům, služba má být pro veřejnou správu výrazně levnější než tradiční model. Uživatel přitom hradí stejnou částku, jako v tradičním modelu a úspor je dosahováno přesným plánováním a efektivní organizací práce.

O pečovatelskou službu v inovačním modelu 3S lze požádat na telefonním čísle 

733 697 269

Koordinátor služby si se zájemcem o službu nebo jeho rodinnými příslušníky sjedná bezplatnou schůzku přímo v Českých Budějovicích a podrobně vysvětlí způsob poskytování služby. V případě zájmu pak bude provedeno bezplatné sociální šetření v domácnosti budoucího uživatele služby. V  případě vzájemné dohody bude následně sepsána smlouva o poskytování služby a nejpozději do dvou týdnů bude poskytování služby zahájeno. Uživatel hradí službu jednou měsíčně na základě jím potvrzeného výkazu provedené péče. Cena služby je nastavena v souladu s platnou legislativou a nepřevyšujeenu služby poskytoané v tradičním modelu. Město České Budějovice bude mít ze strany poskytovatele dlouhodobě garantováno, že dotační spoluúčast města České Budějovice na provedené službě bude o 50% nižší, než dotační spoluúčast poskytovaná službě v tradičním modelu, která již na území města České Budějovice působí. Tato úspora byla v roce 2015 prokázána pilotním provozem a nezávisle ověřena experty Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.Potřebujete pečovatelskou službu?

Vyzkoušejte její moderní model! Zavolejte na 733 697 269 nebo navštivte www.petrklice.cz. (klikněte na podtržený odkaz. Bc. Karolina Musilová a Dita Kloudová, regionální koordinátorky, České Budějovice

==================================

NABÍDKA

NELÍBÍ SE VÁM NĚCO VE MĚSTĚ?

MÁTE DOBRÝ NÁPAD?

PIŠTE, VOLEJE NA RADNICI!

Vážení spoluobčané ,ráda budu pokračovat ve výborné spolupráci s vámi.Pokud se vám něco v Č.Budějovicích nelíbí nebo máte nápad na zlepšení, napište na můj email

sporclovaj@tiscali.cz (klikněte na podtržený odkaz)

Odepíšu do 30 dnů od konání zastupitelstva.Těším se na Vaše nápady a připomínky.   

Mgr. Jaroslava Šporclová, tel. 777 201 242

Milé dámy, pánové – senioři, ráda bych se na Vás obrátila s nabídkou být spojkou mezi námi, staršími zkušenými občany Českých Budějovic a radnicí. Jsem členkou českobudějovického zastupitelstva a jako takové mi ve vztahu k vedení města náleží některé pravomoci- především se mohu na cokoliv zeptat, na cokoliv poukázat a magistrát se mým námětem musí zabývat a písemně odpovědět do 30 dnů. Proto si Vás všechny dovoluji oslovit, abyste se na mne  obraceli a to písemně nebo mailem:  sporclovaj@tiscali.cz , pokud v našem městě uvidíte jakoukoliv „vadu na kráse“ /rozbité chodníky,silnice,černé skládky, vadné dopravní značení atd., /nebo pokud byste měli nápad jak chod a vzhled Českých Budějovic zlepšit. Slibuji Vám, že došlé návrhy či upozornění a návrhy zastupitelstvu přečtu a následně sdělím odpověď.                                   

Těším se na Vaše nápady a připomínky.   Mgr. Jaroslava Šporclová, tel. 777 201 242

========================

DOPORUČUJEME : 

Čtěte web Akademie třetího věku- klikněte  na: 

 www.klubaktiv.cz

(klikněte na podtržený odkaz)

=========================

PEČOVATELSKOU SLUŽBU A DALŠÍ PÉČI O SENIORY

zajišťuje LEDAX,o.p.s.

www.ledax.cz

 klikněte na podtržený odkaz

tel.+420 724 771 027

kontakt: Riegrova 1756/51, Č.Budějovice

Posláním společnosti LEDAX.o.p.s je být partnerem na cestě důstojným a aktivním životem těm, kteří v důsledku svého věku, onemocněníči zdravotního postižení potřebují a uvítají pomoc či podporu druhého člověka.

V současné době je poskytována především pečovatelská

služba v 68 obcích Jihočeského kraje.

=====================

 PŘEPRAVA NEMOCNÝCH Č.BUDĚJOVICE

NEMÁTE NÁROK NA SANITKU?

na podtržený odkaz) Musíte se dopravit do zdravotnických zařízení ?

Chcete aby o Vás nebo Vaše blízké bylo postaráno s ohleduplnou péčí ?

Zajistíme Vám dopravu k lékaři a pomůžeme Vám

s doprovodem či vyzvednutím léků.

 mobil :604 960 275

www.novodobasanitka.cz