AKTUÁLNÍ INFORMACE

Pozvánka na 4. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ 19. 9. 2017

Dobrý den, 
zveme Vás na Sportovní hry senzačních seniorů do Českých Budějovic
Každý rok se snažíme něco vylepšit, připravit pro vás něco nového. I letos se máte na co těšit!

Soutěžit budou jak jednotlivci, tak čtyřčlenná družstva. 

Pro jednotlivce je připravena severská chůze na 400 m/ženy a 800 m/muži. 
V rámci fair play jsou soutěžící rozděleni do 
​dvou ​
věkových kategorií – do 69 let a 70 a více let. 
Další sportovní disciplínou je člunkový běh 4 x 30 m.
Vítězové všech kategorií obdrží medaile a diplom.

Pro čtyřčlenná družstva je připraveno 12 soutěžních disciplín: 
hod na koš, ruské kuželky, střelba na florbalovou branku, hod kriketovým míčkem, hod míčkem na cíl, lukostřelba a další. 
Hodnoceno bude družstvo jako celek. Vítězná družstva obdrží poháry, medaile a diplomy. 
Nejstarší soutěžící muž a žena obdrží pamětní pohár. 
Pozvánku, přihlášku a propozice naleznete v příloze.
Pro účastníky a diváky jsme připravili bohatý doprovodný program.
 
Vítězem se  stane každý, kdo se přijde pobavit za každého počasí,
protože v případě deště budeme sportovat v tělocvičně.
Účast pro soutěžící i diváky je ZDARMA!​
Přihlásit se můžete následujícími způsoby:

 

e-mailem klub.aktiv@gmail.com

telefonicky na tel. 
799 506 453; ​
778 767371,

 

Uveďte laskavě: jméno a příjmení, datum narození 

sportovní disciplínu
​ 
a u družstva jeho název

Využijte jednoduché internetové formuláře
​ 
nebo přiloženou přihláš ku
 
 
( klikněte na podtržené odkazy)
 
Pro účast v soutěžích je nutno přihlásit se e-mailem nebo písemně 
nejpozději do 16.9.2017

=======================================================

  NABÍDKA - VOLBY

Nabízím vám účast v okrskových volebních komisích v Jihočeském kraji.

Termín: 20. - 21. 10. 2017
Odměna: 1.300,-Kč
V případě zájmu pošlete: Jméno, adresu, datum nar., tel., e-mail a okrsek o který máte zájem.
Kontakt: 
hruskova@anobudelip.cz       tel.: 601 380 602

 

KURZ  VÝUKY PRÁCE NA  POČÍTAČI

Ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže ČB připravujeme kurs výuky práce na PC. Kurs předpokládáme upořádat v úterý nebo ve středu dopoledne, celkem 10 lekcí, místo
– Salesiánské , středisko Šumava, MHD 3, 7, 15, zastávkaVysokoškolské koleje,
 vedle kostela sv. Vojtěcha.
 Zahájení od října(nebo v listopadu), cena by se pohybovala od 300 – 400 Kč, podle výše nájmu učebnya honoráře lektora.
 Touto informací provádíme průzkum zájmu o kurs.
Žádáme zájemce o kurs, aby předali přihlášku s uvedením :
- Příjmení, jméno, číslo legitimace Svazu důchodců,
- Mobil, (telefon)
- případně E-mail adresu,
- sdělení zda vlastní notebook a mohou ho používat při kursu,
- sdělení zda jsou úplnými začátečníky nebo již absolvoval kurs
Přihlášku předejte v úřední hodiny – pondělí, úterý do kancelářeMěO SD nebo do schránky na dveřích kanceláře nejpozději do 26. září 2017.
Výbor MěO SD
 
Kurs angličtiny pro mírně pokročilé
Od 5. října 2017 bude pokračovat kurs angličtiny pro mírně pokročilé, (rozsah
stávající výuky – 6. lekce Učebnice pro začátečníky), který hodláme doplnit o 2 – 4
účastníky.
Místo výuky – klubovna MěO, Lidická 7, ČB, čtvrtek od 13:30 hod.
Cena : (přibližně) 500 Kč podle počtu přihlášených
Informace na e-mail -  svazduchodcu.mocb.seznam.cz,  mobil 605 574 672,
 
 

OZNÁMENÍ:

Vzhledem, že se nám nepodařilo přes opakované výzvy zajistit vedoucí činnosti cvičení.

 RUŠÍ SE cvičení v KC Máj-čtvrtky dopoledne a taktéž v Nerudově ul. 2A. 

Ostatní cvičení zůstávají v platnosti.

PŘIHLÁŠKY NA MASÁŽE

Zájemci, kteří mají zájem o masáže v měsíci září až listopad 2017 vždy v úterý v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16.00 hod,aby se obratem přihlásili na tel 602191584 , 734897106,nebo v kanceláři Lidická 7, 1. patro, nebo email: svazduchodcu.mocb@seznam.cz. Cena masáže: 0,5 hod ……160,- Kč, 1,0 hod ………..320,- Kč. Masáže budou probíhat opět v klubu důchodců LIDICKÁ č. 5 /1.patro/

ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ – VYŘAZENÍ

Z důvodu neplnění povinností člena SDČR- nezaplacení členských příspěvků po dobu 2-dvou let/2015 2016 / vyřazujeme tyto členy z evidence a to ve smyslu STANOV SDČR čl. 9 písmeno b. Z důvodu vysokých nákladů-poštovného nebude organizace zasílat písemné oznámení o vyřazení.

Vyřazení členové si mohou podat znovu přihlášky do svazu naší organizace,zaplatit členský příspěvek a tudíž využívat bonus/y/ které poskytujeme v nabídkách v rámci naší činnosti a aktivit.

OZNÁMENÍ:

Malá mateřinka v Českých Budějovicích na Lanově třídě hledá pro občasnou výpomoc s dětmi

důchodkyni-seniorku. Vřelý přístup k dětem vítán.Práce je placená,jsme dobrý kolektiv.

Informace vám podá : V. Dvořáková tel.mobil 724 545 581

============================================

V hlubokém zármutku oznamujeme,že 

 15. srpna 2017 umřel ve věku 84 let náš ex-předseda SD Mě O Č.Budějovice, 

náš kamarád, muzikant s velkým upřímným srdcem

pan Ing. RUDOLF  ŘEŽÁBEK

Se zesnulým jsme se rozloučili  v úterý 22. srpna  2017 ve 12 hodin 
v obřadní síni českobudějovického  krematoria

===========================================================

  ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A OKOLÍ JE ZAVÁDĚN NOVÝ MODEL PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Komunitní centrum Petrklíč, z. s. realizuje v deseti regionech České republiky s podporou Evropského sociálního fondu sociální inovaci 3S, která představuje nový model poskytování pečovatelské služby.Území města České Budějovice bylo do tohoto inovačního programu rovněž zařazeno a zájemci o pečovatelskou službu tak mají na výběr mezi tradičním a inovativním modelem.Model Pečovatelská služba 3S byl vyvinut s ohledem na skutečné potřeby uživatelů služby a využívá moderní německý model práce s uživatelem. Služba je poskytována ve standardní kvalitě a je ze stejných podmínek dostupná nejen ve městech, nýbrž i na venkově. Řízení a organizace služby je zaměřeno na efektivitu ve vztahu k veřejným rozpočtům, služba má být pro veřejnou správu výrazně levnější než tradiční model. Uživatel přitom hradí stejnou částku, jako v tradičním modelu a úspor je dosahováno přesným plánováním a efektivní organizací práce.

O pečovatelskou službu v inovačním modelu 3S lze požádat na telefonním čísle 

733 697 269

Koordinátor služby si se zájemcem o službu nebo jeho rodinnými příslušníky sjedná bezplatnou schůzku přímo v Českých Budějovicích a podrobně vysvětlí způsob poskytování služby. V případě zájmu pak bude provedeno bezplatné sociální šetření v domácnosti budoucího uživatele služby. V  případě vzájemné dohody bude následně sepsána smlouva o poskytování služby a nejpozději do dvou týdnů bude poskytování služby zahájeno. Uživatel hradí službu jednou měsíčně na základě jím potvrzeného výkazu provedené péče. Cena služby je nastavena v souladu s platnou legislativou a nepřevyšujeenu služby poskytoané v tradičním modelu. Město České Budějovice bude mít ze strany poskytovatele dlouhodobě garantováno, že dotační spoluúčast města České Budějovice na provedené službě bude o 50% nižší, než dotační spoluúčast poskytovaná službě v tradičním modelu, která již na území města České Budějovice působí. Tato úspora byla v roce 2015 prokázána pilotním provozem a nezávisle ověřena experty Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.Potřebujete pečovatelskou službu?

Vyzkoušejte její moderní model! Zavolejte na 733 697 269 nebo navštivte www.petrklice.cz. (klikněte na podtržený odkaz. Bc. Karolina Musilová a Dita Kloudová, regionální koordinátorky, České Budějovice

==================================

NABÍDKA

NELÍBÍ SE VÁM NĚCO VE MĚSTĚ?

MÁTE DOBRÝ NÁPAD?

PIŠTE, VOLEJE NA RADNICI!

Vážení spoluobčané ,ráda budu pokračovat ve výborné spolupráci s vámi.Pokud se vám něco v Č.Budějovicích nelíbí nebo máte nápad na zlepšení, napište na můj email

sporclovaj@tiscali.cz (klikněte na podtržený odkaz)

Odepíšu do 30 dnů od konání zastupitelstva.Těším se na Vaše nápady a připomínky.   

Mgr. Jaroslava Šporclová, tel. 777 201 242

Milé dámy, pánové – senioři, ráda bych se na Vás obrátila s nabídkou být spojkou mezi námi, staršími zkušenými občany Českých Budějovic a radnicí. Jsem členkou českobudějovického zastupitelstva a jako takové mi ve vztahu k vedení města náleží některé pravomoci- především se mohu na cokoliv zeptat, na cokoliv poukázat a magistrát se mým námětem musí zabývat a písemně odpovědět do 30 dnů. Proto si Vás všechny dovoluji oslovit, abyste se na mne  obraceli a to písemně nebo mailem:  sporclovaj@tiscali.cz , pokud v našem městě uvidíte jakoukoliv „vadu na kráse“ /rozbité chodníky,silnice,černé skládky, vadné dopravní značení atd., /nebo pokud byste měli nápad jak chod a vzhled Českých Budějovic zlepšit. Slibuji Vám, že došlé návrhy či upozornění a návrhy zastupitelstvu přečtu a následně sdělím odpověď.                                   

Těším se na Vaše nápady a připomínky.   Mgr. Jaroslava Šporclová, tel. 777 201 242

========================

DOPORUČUJEME : 

Čtěte web Akademie třetího věku- klikněte  na: 

 www.klubaktiv.cz

(klikněte na podtržený odkaz)

=========================

PEČOVATELSKOU SLUŽBU A DALŠÍ PÉČI O SENIORY

zajišťuje LEDAX,o.p.s.

www.ledax.cz

 klikněte na podtržený odkaz

tel.+420 724 771 027

kontakt: Riegrova 1756/51, Č.Budějovice

Posláním společnosti LEDAX.o.p.s je být partnerem na cestě důstojným a aktivním životem těm, kteří v důsledku svého věku, onemocněníči zdravotního postižení potřebují a uvítají pomoc či podporu druhého člověka.

V současné době je poskytována především pečovatelská

služba v 68 obcích Jihočeského kraje.

=====================

 PŘEPRAVA NEMOCNÝCH Č.BUDĚJOVICE

NEMÁTE NÁROK NA SANITKU?

na podtržený odkaz) Musíte se dopravit do zdravotnických zařízení ?

Chcete aby o Vás nebo Vaše blízké bylo postaráno s ohleduplnou péčí ?

Zajistíme Vám dopravu k lékaři a pomůžeme Vám

s doprovodem či vyzvednutím léků.

 mobil :604 960 275

www.novodobasanitka.cz