PŘEDNÁŠKY A BESEDY 

V KLUBU ROHÁČE Z DUBÉ č. 11

UPOZORNĚNÍ

V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU (ŠKOLNÍ PRÁZDNINY)

SE PŘEDNÁŠKY A BESEDY

NEKONAJÍ.

=================================

MUZIKOTERAPIE

MUZIKOTERAPIE  V KLUBU R. Z DUBÉč.11

UPOZORNĚNÍ

V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU (ŠKOLNÍ PRÁZDNINY)

SE MUZIKOTERAPIE

NEKONÁ.

    =======================================================

MUZIKOTERAPIE  

V KOMUNITNÍM CENTRU MÁJ

 V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU (ŠKOLNÍ PRÁZDNINY)

SE MUZIKOTERAPIE

NEKONÁ

  ==========================================================================