AKTUÁLNÍ INFORMACE

PROVOZ KANCELÁŘE MĚ O SENIOŘI ČR

ČESKÉ BUDĚJOVICE

NA LIDICKÉ TŘ. Č. 135/7

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH (ČERVENEC – SRPEN 2019)

Omezená služba 

v kanceláři bude pouze v těchto úředních dnech

15. července 2019  9:00-11:00 hod.  

a

12. srpna 2019  9:00-11:00 hod.

Případné změny budou oznámeny ve vývěsní skříňce umístěné u vchodu do budovy.

Cvičení v Nerudově ul.2A se o prázdninách

NEKONÁ

================================================

PŘIPRAVUJEME ŠACHOVÝ KLUB

Od 1. října 2019

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři

MĚ O SENIOŘI ČR ČESKÉ BUDĚJOVICE

NA LIDICKÉ TŘ. Č. 135/7

tel. 734 897 106, email: svazduchodcu.mocb@seznam.cz

nebo p. František Plecer, tel: 604 336 977

 /mimo září-dovolená do 20.9. /

==============================================

Senioři ČR z.s. Městská organizace Č. Budějovice p. s. - výbor

Vážení přátelé,

rádi bychom Vám, členům naší Městské organizace SČR- poděkovali za účast na činnostech a aktivitách roce 2018, které již proběhly.

Velké poděkování za bohatý program aktivit Mě O  SČR

Č. Budějovice si zaslouží členové i nečlenové výboru organizace, ale i vedoucí jednotlivých aktivit/cvičení, jógy, vycházek, stolního tenisu a kulturních akcí tzv. Seniorské písně/.

Abychom mohli i v příštím roce pokračovat v naší činnosti - práci pro Vás i pro seniorskou veřejnost, je nezbytně nutné posílit organizaci o nové spolupracovníky.

Žádáme proto naše členy i nečleny (mladší), aby se sami dobrovolně zapojili do naší činnosti a aktivit, neboť by byla škoda dosavadní rozsah omezit či zrušit z důvodu nedostatku spolupracovníků.

Rovněž vyzýváme Vás seniory-důchodce k zapojení do souborů /taneční, pěvecký a hudební/, kde jistě najdete i nové přátele a smysl života ve stáří.

Vzhledem k pestrosti naší činnosti přivítáme zájemce-spolupracovníky pro zajišťování našich aktivit:

- přednáškovou činnost v klubech: Roháče z Dubé a KC Máj

- kulturní činnost-návštěvy divadel, kin, muzeí, výstav apd.

- organizátory vycházek pro pěší /velká účast/

- pomocníky při zajišťování společenských, kulturních akcí

  pořádaných naší organizací

- hospodářku/ře – účetní (vedení a zpracování agendy ‚

  pro spolky)-odměna!

Získání nových dobrovolníků je pro další realizaci programů

MěO, pro členy našeho spolku zásadní.

Pokud máte zájem nám všem pomoci a tím zachovat dosavadní rozsah činnosti a aktivit

 - p ř i h l a š t e se.

tel. 734 897 106 nebo 602 191 584

e-mail: svazduchodcu.mocb@seznam.cz/

Výbor Městské organizace

Seniorů ČR Č. Budějovice

==============================================

ČLENSKÁ SCHŮZE MĚ O S ČR

Dne 26.4.2019 se uskutečnila členská schůze naší organizace.

Schůze proběhla podle schváleného programu s kulturní vložkou, kterou bylo vystoupení našeho pěveckého souboru ROZMARÝN.

Po té byli přítomní seznámeni se zprávami o činnosti a aktivitách organizace za rok 2018 včetně hospodaření.

Výňatek ze zprávy o naší činnosti a aktivitách v období roku 2018:

- jednodenní výlety

- 42 tematických přednášek v KD  Roháče z.d., včetně setkání s osobnostmi

- 78 x konání muzikoterapie v klubech

- účast na sportovních hrách, provozování stolního tenisu (1 x v týdnu/

- pravidelné cvičení v Nerudově 2 A a K C Máj klubu Seniorů

- pravidelné čtvrteční vycházky v počtu 38 za účasti 1355 účastníků

 a 206 nachozených km

 wellnes pobyty: 4 x lázně Bechyně( cca 160 osob)

2 x hotel MAS v  Sezimově Ústí

2 x penzion Kitty Jizerské hory

a další nabízené pobyt dle poskytovatelů

Kulturní akce:

 2 x konání „Seniorské písně“ letní a předvánoční

 1 x taneční odpoledne pro seniory

 13 x vystoupeni pěveckého souboru „ROZMARÝN“

 16 x vystoupení tanečního souboru „SLUNEČNICE“

- účast na festivalu seniorů v Prachaticích a Mezinárodním dni seniorů ,kroniky SEN SEN

Ostatní: masáže pro členy, kurzy

Vydání měsíčníku Mě O – Zpravodaj S ČR – celkem 11x

HOSPODAŘENÍ 2018

Celkové příjmy v Kč: 1 130 981,-  / z toho pobyty 819 709,-/

Celkové výdaje v Kč: 1 201 687,   / z toho pobyty 853 766,-/

-70 706, -34 05 /úhrada fa I.Q/

DLE SKUPIN ČINNOSTÍ:

Správa provoz   SD stř. 01  45 935,-

Zpravodaj S ČR        stř. 01   11 339,-

Cvičení, jóga             stř. 02     1752,-

Sport, stolní tenis    stř. 03     1556,-

Pobyty, výlety          stř. 04  37 976,-

Vycházky ,turist.      stř. 05    3 349,-

Přednášky, kultura  stř. 06  71 863,-

Taneční  soubor      stř. 07  16 395,-

Pěvecký  soubor     stř. 08  10 629,-

Hudební  soubor     stř. 09  12 584,-

=============================

  Žádáme členy spolku, kteří mají e-mail adresu a chtěli by

dostávat okamžité zprávy a informace, aby nám tuto adresu sdělili na e- mail adresu spolku: svazduchodcu.mocb@seznam.cz

 Jedná se o zprávy, které z termínových důvodů a výrobních možností nelze zařadit do Zpravodaje. 

  Tato žádost se netýká těch členů, kteří v poslední době obdrželi e-mail,

např o generální zkoušce opery v Jč divadle,

 o derniéře opery a další informace a jejichž adresu již máme v databázi.

    Informace a zprávy rozesíláme prostřednictvím "skryté" adresy, takže Vaší adresu žádná jiná osoba nevidí.    

 Milan Prášil

 

 ====================================

  • JIHOČESKÉ DIVADLO nově nabízí PRO SENIORY 65 +  slevu 20 % na všechna představení
  • Vybírat můžete ze všech inscenací baletu, opery, činohry a Malého divadla. Aktuální program 
  • a další zajímavosti naleznete na www.jihoceskedivadlo.cz 
  • Slevu lze uplatnit pouze na pokladně Jihočeského divadla. 
  • Slevy se neposkytují na premiéry, představení na Otáčivém hledišti a představení hostujících divadel

===================================================

Hledáme spolupracovnici/ka pro zpracovávání

a vyhodnocování agendy žádostí o dotace a granty. 

 Předpokladem je znalost práce na PC.

Část činnosti je možno vykonávat z domova.

Informace: Ing. Milan Prášil, mobil 605 574 672, 

 mail : svazduchodcu.mocb@seznam.cz

======================================