AKTUÁLNÍ INFORMACE

==========================================================================================================
 

==============================

 

PRÁZDNINY

 

PROVOZ KANCELÁŘE MĚ O SENIOŘI ČR

 ČESKÉ BUDĚJOVICE

NA LIDICKÉ TŘ.Č.135/7

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH (ČERVENEC – SRPEN)

jsou stanoveny tyto úřední dny:

vždy v době od 9:00 do 11:00 hodin

2. července 2018

16. července 2018

6. srpna 2018

20. srpna 2018

Případné změny budou oznámeny 

ve vývěsní skříňce umístěné u vstupu do budovy

Kanceláře Mě O Senioři ČR na Lidické tř. č.135/7

===================

Cvičení v Nerudově ul.2A 

se o prázdninách

NEKONÁ

====================

KLUB DŮCHODCŮ – ROHÁČE Z DUBÉ

činnost končí dne 27. června 2018 muzikoterapí.

Klub bude znovu otevřen dne 4. září 2018 od 13:00 hod.

 Od 14:00 hod. předpoklad uvedení

přednášky pro seniory.

=============================

KLUB SENIORŮ – KC MÁJ ,

činnost ukončena dne 28. června 2018 – muzikoterapií.

Znovu otevřen bude

Dne 3. září 2018

a bude zahájena činnost naší organizace

– tanečního a pěveckého souboru dle programu

===========================

 

Slevy na vlak a autobus od 1.9. 2018 - přehled a vysvětlivky

 

Kdo má od září nárok na 75% slevu? 

 • Všichni cestující od 6 do 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin)

 • Žáci a studenti od 18 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří jsou na základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí"

 • Všichni cestující starší 65 let

 • Lidé s průkazem ZTP/P - stejná sleva pro ně platila i dosud (zdarma pak jezdí průvodce držitele průkazu nebo vodicí pes)

V jakých vlacích sleva platí?

 • Prakticky ve všech vlacích všech dopravců v Česku, tedy nejen u Českých drah, ale i u soukromníků jako RegioJet, Leo Express, GW Train Regio či Arriva.

 • Nezávisle na jejich kategorii (sleva platí pro osobní i spěšné vlaky, rychlíky včetně kategorie Rx, expresy, IC, EC, Railjet i SC Pendolino).

 • Jen pro vnitrostátní dopravu (může jít o vlak směřující do zahraničí, ale sleva platí jen do poslední stanice před hranicí, v níž může cestující vystoupit - například ve vlaku z Prahy do Berlína platí sleva jen mezi Prahou a Děčínem; naopak u spojů jedoucích ze zahraničí platí z první pravidelné stanice v Česku).

 • Výjimkou jsou mimořádné či historické vlaky, do nichž i běžní cestující platí speciální (většinou vyšší) jízdné.

 • Pouze ve druhé vozové třídě.

 • Dopravci mohou ze slev vyloučit některé konkrétní spoje, aby zabránili jejich přetěžování, zejména ve špičce - tuto možnost ale od září nevyužijí.

V jakých autobusech sleva platí?

 • Ve všech pravidelných linkách - kromě spojů MHD nepřekračujících hranice města.

 • Prakticky u všech dopravců v Česku.

 • Jen pro vnitrostátní dopravu (může jít o spoj směřující do zahraničí, ale sleva platí jen do posledního místa před hranicí, v němž může cestující vystoupit; naopak u spojů jedoucích ze zahraničí platí sleva z první pravidelné zastávky v Česku).

 • Autobusoví dopravci mohou ze slev vyloučit některé konkrétní spoje, aby zabránili jejich přetěžování, zejména ve špičce - tuto možnost ale zatím žádný nevyužil.

Jak se sleva počítá?

 • Jde o slevu 75 % z plného (obyčejného) jízdného, tedy ze základní tarifní ceny.

 • Studenti či senioři mohou být nepříjemně překvapeni, protože v některých případech nepojedou za čtvrtinu ceny, kterou na dané trase vnímají jako běžnou. Příkladem jsou akční nabídky Českých drah, které se pro jízdu mezi vybranými městy staly prakticky standardem - zvláště pokud tam státní dopravce bojoval s autobusovou konkurencí.

 • Třeba ve vlaku mezi Prahou a Plzní platí cestující beze slev kolem 100 korun, s nejrozšířenější In-kartou kolem 80 korun, přestože základní tarifní cena podle ujetých kilometrů je 165 korun. Sleva pro mladé a seniory se pak vypočítá jako 75 procent z této částky, tedy 42 korun. To je výrazně více než čtvrtina ceny, za kterou jezdí ostatní.

Od kdy slevy platí?

 • Od soboty 1. září 2018, tedy už od posledního prázdninového víkendu.

 • Pro žáky a studenty (splňující další podmínky) nezávisle na tom, zda je školní rok, nebo prázdniny. Stejně tak není sleva omezena jen na trasu mezi bydlištěm a školou.

 • Původně měly slevy platit už od 10. června, na žádost krajů je ale vláda odložila. Důvodem byly hlavně hrozící technické problémy s odbavovacími systémy.

Co mám dělat, když už vlastním slevovou In-kartu?

 

 • Mladí lidé či senioři dosud dosáhli na slevy Českých drah, pokud si koupili slevovou In-kartu. Například karta In Důchodce přišla zájemce do 70 let na sto korun ročně, případně na 250 korun na tři roky, a zajišťovala pak 25 slevu z obyčejného jízdného. Důchodci nad 70 let platili sto korun na šest let.

 • Variantou pro seniory nad 70 let věku dosud byla karta In Senior, která umožňuje bezplatnou přepravu v osobních a spěšných vlacích, v ostatních vlacích pak slevu 50 procent. Karta ale přišla na 1490 Kč na rok nebo 3990 Kč na tři roky.

 • Majitelé podobných karet (i pro děti nebo studenty) nyní mohou žádat o vrácení nevyčerpaného podílu. Ten se jim bude počítat k 1. září 2018, přestože aplikaci mohou vrátit až do 30. dubna 2019. Výjimkou je karta In Senior, u níž se bude nevyčerpaný podíl počítat vždy ke skutečnému datu vrácení - zájemci by ji tedy měli vrátit co nejdřív.

=====================================================

Vážení přátelé, 

 srdečně Vás zveme na náš koncert "Světové árie", který se bude konat : 
  
    5.9.2018 středa "Cafe Art" od 18,00 hod, Kněžská 12 (za katedrálou sv. Mikuláše) 
    6.9.2018 čtvrtek "Husův sbor" od 17,00 hod, Palackého náměstí 1 
   11.9.2018 úterý Galerie "Level" od 18,00 hod, Dr. Stejskala 8 
  
Za náš tým ve složení Irena Lenzová, Viktor Toms,
 Josef Hajna, Jan Maule a Ladislav Tříska 
  
     zve    Irena Lenzová

===================================================

PŘEDNÁŠKY A BESEDY V ČERVENCI A SRPNU 2018

V KLUBU ROHÁČE Z DUBÉ č. 11

V ČERVENCI A SRPNU 2018

se besedy a přednášky 

SE NEKONAJÍ

=================================

MUZIKOTERAPIE

posezení při hudbě, zpěvu a možná i tanci

   MUZIKOTERAPIE  V KLUBU R. Z DUBÉ

V ČERVENCI A SRPNU 2018

SE  NEKONÁ

       ====================

MUZIKOTERAPIE  V KOMUNITNÍM CENTRU MÁJ

V ČERVENCI A SRPNU 2018

SE NEKONÁ

=================================

 SLOVO PŘEDSEDY MĚSTSKÉ ORGANIZACE

   Vážení čtenáři, klienti, členové a přátelé naší 

organizace svazu důchodců na území města České Budějovice .

 Máme za sebou další nabitý a úspěšný rok.

Naším dlouhodobým cílem je vytváření příležitostí pro setkávání se a to nejen našich členů, ale i ostatních příznivců a seniorů.

   Náš svaz realizuje aktivity pro důchodce, seniory již řadu let.

   Nabízíme širokou škálu aktivit v podobě zájmové klubové činnosti, jednorázových akcí, a vzdělávání-kurzů,

   K 31. 12. 2017 má naše organizace právoplatných 994 členů, kteří dochází do klubů, nebo se zapojují do naší činnosti či aktivit, nebo navštěvují naše kulturní akce. Členský příspěvek uhradilo pouze 703 členů.

    Aktivity – stolní tenis, petang rekreační pobyty – relaxace, rehabilitace, koupele a jiné další aktivity – odborné a vzdělávací přednášky, trénink paměti.

   Toto je základní výběr naší činnosti zakotvený v plánu na dané období.

   Abychom mohli naplnit vaše, a naše aktivity hledáme z řad našich členů dobrovolníky, kteří by se zapojili do činnosti a aktivit naší organizace – svazu důchodců či klubu SEN SEN.

   Jak stárnete Vy, tak stárneme i My členové výboru, ale i vedoucí našich souborů a vedoucí jednotlivých aktivit.

    Dalším úkolem je získávání finančních prostředků pro zajištění aktivit a činností v organizaci. Proto některé aktivity jsou poskytovány zdarma, některé aktivity či činnosti jsou s příspěvkem klienta.

   Činnost naší organizace je zaměřena na naplňování úlohy organizací v oblasti „ prevence zdraví našich seniorů pro jejich aktivní stáří“ a to fyzického, duševního a sociálního zdraví, aby se senior-důchodce ve společnosti necítil sám a osamocen, aby našel i nové přátelé.

   Náplň činnosti je realizována heslem: „Důchodci důchodcům – aby člověk nebyl sám“.

 Zdeněk Kamiš

předseda Městské organizace Svazu důchodců

České Budějovice

=====================================================

 

    

==================================================================

VYZÝVÁME

NAŠE ČLENY,KTEŘÍ DOSUD NEZAPLATILI

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

ve výši 50,- Kč za rok 2017,aby tak učinili – zaplatili v termínu do 31.3. 2018

Možnost každé pondělí od 9:00 hod do 11:00 hod.

a od 12:30-13:30 hod.

Ve výjimečných případech: v úterý v době od 9:00 – 11:00 hod.

u hospodářky organizace.

Lidická č. 7 (Experiment) 1. patro,zvonek „SVAZ DŮCHODCŮ“

ČLENSKÝ PŘÍPLATEK

ve výši 50,- Kč dle usnesení VČS 03/2015 s platností od 1.1. 2016

Členové, kteří nezaplatí, nesplní svou povinnost v termínu

( případně s platbou čl. příspěvku na rok 2018) do 31. března ztrácí nárok na poskytovaných bonusů naší organizací / např.

pobyty,výlety,kurzy apod./.

 

ČLENOVÉ ,KTEŘÍ NEZAPLATÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY V TERMÍNU

DO 30.11. 2018 BUDOU VYŘAZENI.

============================

 

                                                JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU KULTURY

ZA VĚTŠÍ SLEVY PRO SENIORY

Dne 5. února 2018 jednal prezident Seniorů ČR Vladimír Dryml s ministrem kultury

 Iljou Šmídem o problémech a možnostech slev pro seniory v zařízeních, která jsou zřizována ministerstvem kultury ČR a problémy s organizací OSA.

Svaz Senioři ČR není spokojen s rozdílnou výší slev pro seniory v některých muzeích a galeriích, kde není 50 procent slevy pro seniory nad 65 let. Snahou prezidenta svazu je docílit požadované výše slev ve všech těchto kulturních institucích.

Dalším problémem, které trápí seniorské organizace, jsou stále více narůstající autorské poplatky, které při akcích pořádaných pro důchodce musí platit Ochranému svazu autorskému (OSA). Veškeré tyto akce pořádané víceméně „důchodci pro důchodce“ jsou nevýdělečné.

Zapsaný spolek OSA přitom vybral jen v roce 2016 na autorských honorářích o 103 milionů více než v roce 2015 a celková částka jejích příjmů tak dosáhla výše 929,8 milionů Kč. OSA si z toho bere režii 14,14 procent, což činí závratných 131,5 milionu Kč.

Prezident svazu Dryml tak po ministerstvu žádá, aby nevýdělečné akce pořádané seniorskými spolky byly vyňaty z povinnosti tyto nehorázné

poplatky hradit.

Rovněž výběry autorských poplatků OSY od folklórních souborů považuje svaz Senioři ČR za nemravné jednání, protože velká část autorů a lidových a folklorních písní není známa.

Prezident rovněž poukázal na problémy, které mají české lázně s OSOu i podivné rozhodnutí některých evropských institucí, které se snaží popírat platné české zákony.

Ministr přislíbil v této věci další jednání.

======================

PREZIDENT SVAZU SENIOŘI ČR JEDNAL

S PREMIÉREM BABIŠEM

 Zvyšování důchodů, osvobození od koncesionářských poplatků či jízdné ve vlacích zdarma pro seniory. To jsou hlavní témata, které probralo vedení svazu Senioři ČR v čele s jeho prezidentem svazu Senioři ČR Vladimírem Drymlem s premiérem Andrejem Babišem.

Během jednání seznámilo vedení svazu Senioři ČR premiéra Babiše se změnami, kterými nejstarší organizace důchodců existující od roku 1990, v loňském roce prošla.

Nejdůležitějším tématem bylo plnění slibu vlády o dalším zvyšování důchodů v letech 2018 a 2019, které Andrej Babiš slíbil podpořit v případě, že bude nadále premiérem.

Vedení svazu dále seznámilo premiéra s těmito aktuálními tématy, kterými se svaz nyní zabývá:

Informace o podpisové petiční akci na osvobození seniorů nad 65 let a tělesně postižených od koncesionářských poplatků za televizi a rozhlas.

Dotaz na plnění programového prohlášení vlády ve věci bezplatného jízdného pro seniory nad 65 let ve vlacích podle Slovenského modelu a ochotu podílet se na návrhu legislativy.

Požadavek Seniorů ČR i velké části důchodců – pacientů na jednotnou cenu léků v celé ČR.

Seznámení premiéra s pilotním projektem pomoci Potravinové banky v Jihočeském kraji se svazem Senioři ČR a možnostmi rozšiřování potravinové pomoci pro nízkopříjmové skupiny seniorů .

Na závěr pozvali zástupci svazu Senioři ČR, z.s. premiéra Babiše na Sportovní hry seniorů, které se konají ke 100. výročí založení České republiky v Praze a budou s mezinárodní účastí.

=======================

PŘIHLÁŠKY NA MASÁŽE

Zájemci, kteří mají zájem o masáže v roce 2018 vždy v úterý

(1x za 14dnů) v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod, aby se obratem přihlásili

na tel ,602191584 , 734897106,

nebo v kanceláři Lidická 7 1.patro,nebo email: svazduchodcu.mocb@seznam.cz.

Cena masáže: 0,5 hod = 160,- Kč,

1,0 hod = 320,- Kč. Masáže budou probíhat opět v kanceláři důchodců LIDICKÁ č. 7 /1.patro

Zájemci,kteří mají zájem o masáže v I.pololetí /leden až květen/ roku 2018je nutné se přihlásit včas. Masáže budou probíhat vždy v úterý 1x za čtrnáct dnů a to od 6. března 2018          

 ===================================================

  HLEDÁTE 
PŘIVÝDĚLEK
?

Agentura STEMMARK nabízí:
 DOTAZOVÁNÍ S NOTEBOOKEM 
MŮŽE BÝT TOU SPRÁVNOU ODPOVĚDÍ.

 
 
Naší prací je osobní dotazování respondentů, 
žádný prodej ani nabídky služeb/zboží.   
Jste komunikativní? Chcete si práci organizovat sami? 
Máte čas alespoň jeden den v týdnu? Nebojíte se oslovit cizího
člověka? Chcete notebook pro práci i soukromé využití?
Je vám 18 a více let? Jste spolehliví, bezúhonní a bezdlužní?
 
Pak je tu pro Vás dlouhodobá brigáda ve výzkumné
agentuře!
Co je to za práci?
•  osobní dotazování prostřednictvím
notebooku na DPP nebo ŽL
•  můžete se podílet na celé řadě
zajímavých ale také náročných
projektů 
•  respondenty si někdy budete hledat
sami, někdy Vám je určíme 
•  nabízíme zajímavé finanční
ohodnocení až 200 Kč za dotazník 
•  zapůjčíme Vám notebook
•  práce je ideální pro osoby na
mateřské dovolené, důchodce,
studenty i zaměstnané lidi
 
email:
prace@stemmark.cz     tel.: 225 986 813 nebo 225 986 811 
 
  STEM/MARK a.s           
 
tazatel.stemmark.cz 

===========================================