AKTUÁLNÍ INFORMACE

V Z P O M Í N K A  N A

I V A N U  J O H N O V O U

členku výboru Městské organizace S ČR, která náhle zemřela

dne 17. dubna 2019 ve věku 74 let.

Iva byla členkou výboru od roku 2014, kde se zapojila do

organizování turistických vycházek pro členy i nečleny,

které každý čtvrtek, pokud jí to zdravotní stav dovolil, 

vodila po nejrůznějších trasách v kraji i mimo něj.

Dále aktivně napomáhala při organizování kulturních akcí

a jednodenních výletů, pořádaných naší organizací.

Č e s t  j e j í  p a m á t c e.

Výbor Městské organizace

Senioři ČR Č. Budějovice

=============================

PROSBA O POMOC

Kdo jel vlakem 25.dubna 2019 na vycházku na Soumarský Most 

a viděl strojvedoucího, jak sleduje videa, ať mi zavolá. 

 Panu vedoucímu GW Train musím doložit svědky.

 Měla jsem s touto společností velké problémy. 

Budu o tom zřejmě psát do novin.

Díky

Jana Antonová . tel, 607 975 488,  mail: Antonova@gseznam.cz

 

 

 

Z NAŠÍ ČINNOSTI

Vážení přátelé,

rádi bychom Vám, členům naší Městské organizace SČR- poděkovali za účast na činnostech a aktivitách roce 2018, které již proběhly.

Velké poděkování za bohatý program aktivit Mě O  SČR

Č. Budějovice si zaslouží členové i nečlenové výboru organizace, ale i vedoucí jednotlivých aktivit/cvičení, jógy, vycházek, stolního tenisu a kulturních akcí tzv. Seniorské písně/.

Abychom mohli i v příštím roce pokračovat v naší činnosti - práci pro Vás i pro seniorskou veřejnost, je nezbytně nutné posílit organizaci o nové spolupracovníky.

Žádáme proto naše členy i nečleny (mladší), aby se sami dobrovolně zapojili do naší činnosti a aktivit, neboť by byla škoda dosavadní rozsah omezit či zrušit z důvodu nedostatku spolupracovníků.

Rovněž vyzýváme Vás seniory-důchodce k zapojení do souborů /taneční, pěvecký a hudební/, kde jistě najdete i nové přátele a smysl života ve stáří.

Vzhledem k pestrosti naší činnosti přivítáme zájemce-spolupracovníky pro zajišťování našich aktivit:

- přednáškovou činnost v klubech: Roháče z Dubé a KC Máj

- kulturní činnost-návštěvy divadel, kin, muzeí, výstav apd.

- organizátory vycházek pro pěší /velká účast/

- pomocníky při zajišťování společenských, kulturních akcí

  pořádaných naší organizací

- hospodářku/ře – účetní (vedení a zpracování agendy ‚

  pro spolky)-odměna!

Získání nových dobrovolníků je pro další realizaci programů

MěO, pro členy našeho spolku zásadní.

Pokud máte zájem nám všem pomoci a tím zachovat dosavadní rozsah činnosti a aktivit

 - p ř i h l a š t e se.

tel. 734 897 106 nebo 602 191 584

e-mail: svazduchodcu.mocb@seznam.cz/

Výbor Městské organizace

Seniorů ČR Č. Budějovice

==============================================

ČLENSKÁ SCHŮZE MĚ O S ČR

Dne 26.4.2019 se uskutečnila členská schůze naší organizace.

Schůze proběhla podle schváleného programu s kulturní vložkou, kterou bylo vystoupení našeho pěveckého souboru ROZMARÝN.

Po té byli přítomní seznámeni se zprávami o činnosti a aktivitách organizace za rok 2018 včetně hospodaření.

Výňatek ze zprávy o naší činnosti a aktivitách v období roku 2018:

- jednodenní výlety

- 42 tematických přednášek v KD  Roháče z.d., včetně setkání s osobnostmi

- 78 x konání muzikoterapie v klubech

- účast na sportovních hrách, provozování stolního tenisu (1 x v týdnu/

- pravidelné cvičení v Nerudově 2 A a K C Máj klubu Seniorů

- pravidelné čtvrteční vycházky v počtu 38 za účasti 1355 účastníků

 a 206 nachozených km

 wellnes pobyty: 4 x lázně Bechyně( cca 160 osob)

2 x hotel MAS v  Sezimově Ústí

2 x penzion Kitty Jizerské hory

a další nabízené pobyt dle poskytovatelů

Kulturní akce:

 2 x konání „Seniorské písně“ letní a předvánoční

 1 x taneční odpoledne pro seniory

 13 x vystoupeni pěveckého souboru „ROZMARÝN“

 16 x vystoupení tanečního souboru „SLUNEČNICE“

- účast na festivalu seniorů v Prachaticích a Mezinárodním dni seniorů ,kroniky SEN SEN

Ostatní: masáže pro členy, kurzy

Vydání měsíčníku Mě O – Zpravodaj S ČR – celkem 11x

HOSPODAŘENÍ 2018

Celkové příjmy v Kč: 1 130 981,-  / z toho pobyty 819 709,-/

Celkové výdaje v Kč: 1 201 687,   / z toho pobyty 853 766,-/

-70 706, -34 05 /úhrada fa I.Q/

DLE SKUPIN ČINNOSTÍ:

Správa provoz   SD stř. 01  45 935,-

Zpravodaj S ČR      stř. 01   11 339,-

Cvičení, jóga          stř. 02     1752,-

Sport, stolní tenis    stř. 03     1556,-

Pobyty, výlety          stř. 04  37 976,-

Vycházky ,turist.      stř. 05    3 349,-

Přednášky, kultura  stř. 06  71 863,-

Taneční  soubor      stř. 07  16 395,-

Pěvecký  soubor     stř. 08  10 629,-

Hudební  soubor     stř. 09  12 584,-

 

 

 

 

 

 

  Žádáme členy spolku, kteří mají e-mail adresu a chtěli by

dostávat okamžité zprávy a informace, aby nám tuto adresu sdělili na e- mail adresu spolku: svazduchodcu.mocb@seznam.cz

 Jedná se o zprávy, které z termínových důvodů a výrobních možností nelze zařadit do Zpravodaje. 

  Tato žádost se netýká těch členů, kteří v poslední době obdrželi e-mail,

např o generální zkoušce opery v Jč divadle,

 o derniéře opery a další informace a jejichž adresu již máme v databázi.

    Informace a zprávy rozesíláme prostřednictvím "skryté" adresy, takže Vaší adresu žádná jiná osoba nevidí.    

 Milan Prášil

 

 ====================================

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN,

 PŘEHRADA HNĚVKOVICE 

Termín: 15. května 2019 - středa

Odjezd autobusu: v 9:30 hod. ze zastávky MHD Mariánské

náměstí

Návštěva Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín, 

v kinosále promítnutí filmu o elektrárně, prohlídka expozice.

Následně odjezd na přehradu Hněvkovice, prohlídka zdymadla, čerpací stanice vody pro elektrárnu.  

Cena jízdenky s místenkou: 30,- Kč.

Prodej: pondělí 6. května 2019 a 13. května 2019 

v úředních hodinách 9:00-11:00 hod a 12:30- 13:30 hod

úterý 7. května 2019 od 9:00 - 11:00 hod 

vždy v   kanceláři Lidická tř. 7, České Budějovice

Možnost podávání přihlášek na email:  svazduchodcu.mocb@seznam.cz

Vedoucí: Ing. Milan Prášil

----------------------------------------------------------------------------------------------

.

 
=========================================================
 
BUDVAR ARÉNA
 
ALEXANDROVCI - turné k 90. výročí
čtvrtek 23. května 2019 od 19. 00 hodin
(předprodej vstupenek v M-Ars CB s. r. o.)
==================================
 
TELČ - VLASTIVĚDNÝ ZÁJEZD
 
s prohlídkou zámku a historických památek města s odborným průvodcem
sobota 25. května 2019
odjezd v 8: 00 hodin z Mariánského náměstí v Č. Budějovicích
 
Cena zájezdu: doprava, průvodce a vstup do zámku - 650,- Kč /nad 65 let 600,- Kč
Odjezdy autobusů, není-li uvedeno jinak, jsou z Mariánského nám., zastávka ČSAD.
Informace a objednávky v agentuře M – ARS CB s.r.o., M. Kubovcová, Hroznova 8, České
Budějovice, mobil 606 865 037, email: a gentura.marscb@gmail.com, www.marscb.cz
 
Pracovní doba: Út, St a Čt 12. 00 – 18. 00 hodin
Změna programu a ceny vstupného vyhrazeny
======================================
 
Ostatní nabídky:
 
Nabídka - divadla Praha 2019
 
NÁRODNÍ DIVADLO - NOVÁ SCÉNA
KOUZELNÝ CIRKUS - LATERNA MAGIKA
 
Scénář: E. Schorm, E. Sirotek, J. Srnec, J. Švankmajer sobota 18. května 2019
Choreografie: K. Vrtiška, J. Hrabal, V. Jílek, J. Koníček, od 14. 00 hodin
Hrají: Členové Národního divadla. odjezd v 8. 00 hodin
Cena vstupenky včetně dopravy 830,- a 870,- Kč.
 
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN
POLSKÁ KREV - opereta
Hrají: P. Břínková, A. Kalivodová, M. Kociánová, K. Lang, neděle 14. dubna 2019
L. Sass, M. Severová, L. Šmídová, T. Bartůněk, J. Ježek, od 15. 00 hodin
B. Kotiš, M. Slavík, R. Škoda a další. odjezd v 10. 00 hodin
Cena vstupenky včetně dopravy 680,- a 830,- Kč.
 
VINOHRADSKÉ DIVADLO
SŇATKY Z ROZUMU - O .Neff sobota 30.března 2019
hraji: J. Satoranský, N.Konvalinková,O.Brousek ml.,V. Křížová, od 14. 00 hodin
T. Terberov,á, J.Šťastný, S.Skopal, D. Bambas, T. Dastlík. odjezd v 10,00 hodin
cena vstupenky včetně dopravy: 580,-,650,-,720,-,770,-, a 810,- Kč
 
DIVADLO STUDIO DVA (Václavské náměstí PRAHA)
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
Hrají: B. Kohoutová, J. Cina, M. Mejzlík/O. Navrátil, sobota 11. května 2019
L. Frej/J. Kraus, B. Klepl/R. Štabrňák a další. od 14. 00 hodin
Živý orchestr a 20 účinkujících. odjezd v 8. 00 hodin
Cena vstupenky včetně dopravy 880,- Kč.
4 SESTRY – KOMEDIE
autor a režie Patrik HARTL neděle 31.března 2019
účinkují: Ivana Chýlková,Jana Stryková,Berenika Kohoutková od 19,00 hodin
Anna Šišková,Roman Štabrňák,Kryštov Hádek odjezd v15,00 hodin
Cena vstupenky včetně dopravy: 880,-Kč
 
GOJA MUSIC HALL PRAHA
FANTOM OPERY - nejúspěšnější světový muzikál
Hrají: M. Gemrotová/M. Sommerová, M. Vojtko/R. Schvab, sobota 25. 5. 2019
B. Matuš, T. Vágnerová a další. od 14. 00 hodin
Cena vstupenky včetně dopravy 980,-, 1 080,- a 1 180,- Kč odjezd v 10. 00 hodin
 
DIVADLO BROADWAY
MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU - muzikál
Hrají: J. Vojtek, P. Kolář, D. Hůlka, O. Kříž, T. Trapl, sobota 27. dubna 2019
H. Vondráčková, R. Fišárková, J. Laufer. od 15. 00 hodin
Cena vstupenky včetně dopravy 680,- a 980,- Kč odjezd v 10. 00 hodin
 
DIVADLO KALICH
HAIR-VLASY
Nadčasový muzikál celosvětově proslavilo legendární neděle 31. března 2019
filmové zpracování Miloše Formana. Jeho příběh a písně od 13. 30 hodin
mohou být až překvapivě současné. odjezd v 9. 30 hodin
Cena vstupenky včetně dopravy 1 110,- Kč.
KRYSAŘ – muzikál
Hudba, libreto, text: Daniel Landa sobota 20. dubna 2019
Režie: Mirjam Landová od 14. 30 hodin
V novém hereckém obsazení s novou výpravnou choreografií odjezd v 10. 00 hodin
Cena vstupenky včetně dopravy 1 130,- Kč
========================================================
 
  • JIHOČESKÉ DIVADLO nově nabízí PRO SENIORY 65 +  slevu 20 % na všechna představení
  • Vybírat můžete ze všech inscenací baletu, opery, činohry a Malého divadla. Aktuální program 
  • a další zajímavosti naleznete na www.jihoceskedivadlo.cz 
  • Slevu lze uplatnit pouze na pokladně Jihočeského divadla. 
  • Slevy se neposkytují na premiéry, představení na Otáčivém hledišti a představení hostujících divadel

===================================================

Hledáme spolupracovnici/ka pro zpracovávání

a vyhodnocování agendy žádostí o dotace a granty. 

 Předpokladem je znalost práce na PC.

Část činnosti je možno vykonávat z domova.

Informace: Ing. Milan Prášil, mobil 605 574 672, 

 mail : svazduchodcu.mocb@seznam.cz

======================================