AKTUÁLNÍ INFORMACE

==========================================================================================================

 Statutární město Č. Budějovice pořádá v rámci 

Mezinárodního dne památek  21.4.2018

následující akce v podtextu "Č. Budějovice v období první republiky"
 
 I Komentované prohlídky 
      Vstup pouze s platnými vstupenkami, které lze rezervovat na  www.cbsystem.cz  a vyzvednout je lze pouze
      v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla Otakara II, č.p. 1, 2, ČB (vstupenky jsou bezplatné)
 
      Prohlídky se konají v určeném časovém sledu ve skupinách s omezenou kapacitou prostor. 
        
      1. Prohlídka českobudějovické radnice s kostýmovaným průvodcem  
 
      2. Prohlídka vodárenské věže a vodojemu z r. 1935
 
      3. Komentovaná prohlídka katedrály sv. Mikuláše
 
      4. Jihočeské muzeum "První světová válka - léta zkázy a bolesti"
 
 II) Přednášky
        Vstup pouze s platnou vstupenkou - viz výše
 
        1. "Elegance osobností první republiky" , v 11 hod
              Barokní sál Jč muzea 
 
         2. "Jazzová éra v šatníku choti čsl. vyslance - charlestonky 
                Anny Plesingerové-Božinové", 15 hod
                Barokní sál Jč muzea
 
         3.  "Události roku 1918 v Č. Budějovicích očima novinářů, 
                 historiků i pamětníků" , v 13:30 hod
                 Přednáškový sál Jč muzea
 
         4. "První republika pohledem archivních materiálů", v 10 hod
                Státní okresní archív, Rudolfovská 40
 
         5.  "Četníkem nejen za první republiky", v 9 hod
                Obchodní akademie a SOŠ Husova 9
 
         6.  Film "Dokument o jednotkách SOS na podkarpatské Rusi
               v letech 1938 - 1939",  v 10:30 hod
               Obchodní akademie a SOŠ Husova 9    
 
        7.   "Českobudějovické zvony mezi dvěma válkami"
                 Český rozhlas, studiový sál,  U Tří lvů
 
        8. "Jednadevadesátníci", 13:30 hod 
               Mariánská kasárna
 
        9. "Skauting v českých zemích a Č. Budějovicích"  10:30 hod
              Přednáškový sál NPÚ, Senovážné nám.
 
       10.  "Veterán - láska na celý život" , 14:45 hod
                Přednáškový sál NPÚ, Senovážné nám.
 
  III)  První republika U Ferusů
          Dvůr NPÚ, Senovážné nám.
 
           1. Výstava veteránů   
            2. Dobový obchod s motocykly z r 1930
            3. Swing trio AVALON - živá hudba
            4. Ukázka prvorepublikových tanců
            5.  "  a možná přijede i Davidson" - divadelní scénka
     
   ve 14 hod
             6. Prvorepubliková kavárna a cukrárna
             7. Degustace vín
             8.  Skauting, trampské písničky
             9. Přednáška  Skaurting
             10. Přednáška "Veterán - láska na celý život" 
             11. Výstava kostýmů a rekvizit z 30. let
              12. Květinářka - vazba květin a prodej
 
 Další programy - Vstupy s platnou vstupenkou
 
  IV) Prohlídky městem "Křížem krážem s památkářem"
 
    V) Program pro rodiny s dětmi
 
    VI) Volně přístupné objekty
 
    VII) Doprovodný program
 
 Důležité :
       informace :   www.kultur-kontakt.cz
                                 www.inbudejovice.cz     
 nebo 
                                Turistické informační centrum na náměstí, ČB
                                 tel. 386 801 413 
                                 vstupenky tamtéž 
 
     Další informace : plakáty na plakátovacích plochách a info brožůrky MM
     Pokud se rozhodnete navštívit některou akcí nezapomeňte si zajistit vstupenky (bezplatné)
     v Turistickém informačním centru !
 
     Senioři České republiky
                 Výbor 
================================================

 SLOVO PŘEDSEDY MĚSTSKÉ ORGANIZACE  

   Vážení čtenáři, klienti, členové a přátelé naší organizace svazu důchodců na území města České Budějovice .

 Máme za sebou další nabitý a úspěšný rok.

Naším dlouhodobým cílem je vytváření příležitostí pro setkávání se a to nejen našich členů, ale i ostatních příznivců a seniorů.

   Náš svaz realizuje aktivity pro důchodce, seniory již řadu let.

   Nabízíme širokou škálu aktivit v podobě zájmové klubové činnosti, jednorázových akcí, a vzdělávání-kurzů,

   K 31. 12. 2017 má naše organizace právoplatných 994 členů, kteří dochází do klubů, nebo se zapojují do naší činnosti či aktivit, nebo navštěvují naše kulturní akce. Členský příspěvek uhradilo pouze 703 členů.

    Aktivity – stolní tenis, petang rekreační pobyty – relaxace, rehabilitace, koupele a jiné další aktivity – odborné a vzdělávací přednášky, trénink paměti.

   Toto je základní výběr naší činnosti zakotvený v plánu na dané období.

   Abychom mohli naplnit vaše, a naše aktivity hledáme z řad našich členů dobrovolníky, kteří by se zapojili do činnosti a aktivit naší organizace – svazu důchodců či klubu SEN SEN.

   Jak stárnete Vy, tak stárneme i My členové výboru, ale i vedoucí našich souborů a vedoucí jednotlivých aktivit.

    Dalším úkolem je získávání finančních prostředků pro zajištění aktivit a činností v organizaci. Proto některé aktivity jsou poskytovány zdarma, některé aktivity či činnosti jsou s příspěvkem klienta.

   Činnost naší organizace je zaměřena na naplňování úlohy organizací v oblasti „ prevence zdraví našich seniorů pro jejich aktivní stáří“ a to fyzického, duševního a sociálního zdraví, aby se senior-důchodce ve společnosti necítil sám a osamocen, aby našel i nové přátelé.

   Náplň činnosti je realizována heslem: „Důchodci důchodcům – aby člověk nebyl sám“.

 Zdeněk Kamiš

předseda Městské organizace Svazu důchodců

České Budějovice

=====================================================

                                             SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIH OČESKÉHO KRAJE

 Organizační štáb Sportovních her seniorů,

 Jihočeská krajská organizace České unie sportu a Krajská rada seniorů Jihočeského kraje,

 rozhodli

5. ROČNÍKU SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 Datum konání je 5. června 2018

ve Sportovním areálu policie České republiky na Jiráskovo nábřeží

 v  Českých Budějovicích.

 Záštitu nad akcí převzali stejně jako v loňském roce:

 

Ivana Stráská - hejtmanka Jihočeského kraje

Miroslav Jansta - předseda České unie sportu

Luděk Procházka - ředitel Krajského ředitelství

Policie České republiky Jihočeského kraje

  Bližší informace najdete na:https://radasenioru.unas.cz/ a www.rscr.cz

     

==================================================================

VYZÝVÁME

NAŠE ČLENY,KTEŘÍ DOSUD NEZAPLATILI

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

ve výši 50,- Kč za rok 2017,aby tak učinili – zaplatili v termínu do 31.3. 2018

Možnost každé pondělí od 9:00 hod do 11:00 hod.

a od 12:30-13:30 hod.

Ve výjimečných případech: v úterý v době od 9:00 – 11:00 hod.

u hospodářky organizace.

Lidická č. 7 (Experiment) 1. patro,zvonek „SVAZ DŮCHODCŮ“

ČLENSKÝ PŘÍPLATEK

ve výši 50,- Kč dle usnesení VČS 03/2015 s platností od 1.1. 2016

Členové, kteří nezaplatí, nesplní svou povinnost v termínu

( případně s platbou čl. příspěvku na rok 2018) do 31. března ztrácí nárok na poskytovaných bonusů naší organizací / např.

pobyty,výlety,kurzy apod./.

 

ČLENOVÉ ,KTEŘÍ NEZAPLATÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY V TERMÍNU

DO 30.11. 2018 BUDOU VYŘAZENI.

============================

 

                                                JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU KULTURY

ZA VĚTŠÍ SLEVY PRO SENIORY

Dne 5. února 2018 jednal prezident Seniorů ČR Vladimír Dryml s ministrem kultury

 Iljou Šmídem o problémech a možnostech slev pro seniory v zařízeních, která jsou zřizována ministerstvem kultury ČR a problémy s organizací OSA.

Svaz Senioři ČR není spokojen s rozdílnou výší slev pro seniory v některých muzeích a galeriích, kde není 50 procent slevy pro seniory nad 65 let. Snahou prezidenta svazu je docílit požadované výše slev ve všech těchto kulturních institucích.

Dalším problémem, které trápí seniorské organizace, jsou stále více narůstající autorské poplatky, které při akcích pořádaných pro důchodce musí platit Ochranému svazu autorskému (OSA). Veškeré tyto akce pořádané víceméně „důchodci pro důchodce“ jsou nevýdělečné.

Zapsaný spolek OSA přitom vybral jen v roce 2016 na autorských honorářích o 103 milionů více než v roce 2015 a celková částka jejích příjmů tak dosáhla výše 929,8 milionů Kč. OSA si z toho bere režii 14,14 procent, což činí závratných 131,5 milionu Kč.

Prezident svazu Dryml tak po ministerstvu žádá, aby nevýdělečné akce pořádané seniorskými spolky byly vyňaty z povinnosti tyto nehorázné

poplatky hradit.

Rovněž výběry autorských poplatků OSY od folklórních souborů považuje svaz Senioři ČR za nemravné jednání, protože velká část autorů a lidových a folklorních písní není známa.

Prezident rovněž poukázal na problémy, které mají české lázně s OSOu i podivné rozhodnutí některých evropských institucí, které se snaží popírat platné české zákony.

Ministr přislíbil v této věci další jednání.

======================

PREZIDENT SVAZU SENIOŘI ČR JEDNAL

S PREMIÉREM BABIŠEM

 Zvyšování důchodů, osvobození od koncesionářských poplatků či jízdné ve vlacích zdarma pro seniory. To jsou hlavní témata, které probralo vedení svazu Senioři ČR v čele s jeho prezidentem svazu Senioři ČR Vladimírem Drymlem s premiérem Andrejem Babišem.

Během jednání seznámilo vedení svazu Senioři ČR premiéra Babiše se změnami, kterými nejstarší organizace důchodců existující od roku 1990, v loňském roce prošla.

Nejdůležitějším tématem bylo plnění slibu vlády o dalším zvyšování důchodů v letech 2018 a 2019, které Andrej Babiš slíbil podpořit v případě, že bude nadále premiérem.

Vedení svazu dále seznámilo premiéra s těmito aktuálními tématy, kterými se svaz nyní zabývá:

Informace o podpisové petiční akci na osvobození seniorů nad 65 let a tělesně postižených od koncesionářských poplatků za televizi a rozhlas.

Dotaz na plnění programového prohlášení vlády ve věci bezplatného jízdného pro seniory nad 65 let ve vlacích podle Slovenského modelu a ochotu podílet se na návrhu legislativy.

Požadavek Seniorů ČR i velké části důchodců – pacientů na jednotnou cenu léků v celé ČR.

Seznámení premiéra s pilotním projektem pomoci Potravinové banky v Jihočeském kraji se svazem Senioři ČR a možnostmi rozšiřování potravinové pomoci pro nízkopříjmové skupiny seniorů .

Na závěr pozvali zástupci svazu Senioři ČR, z.s. premiéra Babiše na Sportovní hry seniorů, které se konají ke 100. výročí založení České republiky v Praze a budou s mezinárodní účastí.

=======================

PŘIHLÁŠKY NA MASÁŽE

Zájemci, kteří mají zájem o masáže v roce 2018 vždy v úterý

(1x za 14dnů) v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod, aby se obratem přihlásili

na tel ,602191584 , 734897106,

nebo v kanceláři Lidická 7 1.patro,nebo email: svazduchodcu.mocb@seznam.cz.

Cena masáže: 0,5 hod = 160,- Kč,

1,0 hod = 320,- Kč. Masáže budou probíhat opět v kanceláři důchodců LIDICKÁ č. 7 /1.patro

Zájemci,kteří mají zájem o masáže v I.pololetí /leden až květen/ roku 2018je nutné se přihlásit včas. Masáže budou probíhat vždy v úterý 1x za čtrnáct dnů a to od 6. března 2018          

 ===================================================

  HLEDÁTE 
PŘIVÝDĚLEK
?

Agentura STEMMARK nabízí:
 
DOTAZOVÁNÍ S NOTEBOOKEM 
MŮŽE BÝT TOU SPRÁVNOU ODPOVĚDÍ.
 
  Naší prací je osobní dotazování respondentů, 
žádný prodej ani nabídky služeb/zboží.   
Jste komunikativní? Chcete si práci organizovat sami? 
Máte čas alespoň jeden den v týdnu? Nebojíte se oslovit cizího
člověka? Chcete notebook pro práci i soukromé využití?
Je vám 18 a více let? Jste spolehliví, bezúhonní a bezdlužní?
 
Pak je tu pro Vás dlouhodobá brigáda ve výzkumné
agentuře!
Co je to za práci?
•  osobní dotazování prostřednictvím
notebooku na DPP nebo ŽL
•  můžete se podílet na celé řadě
zajímavých ale také náročných
projektů 
•  respondenty si někdy budete hledat
sami, někdy Vám je určíme 
•  nabízíme zajímavé finanční
ohodnocení až 200 Kč za dotazník 
•  zapůjčíme Vám notebook
•  práce je ideální pro osoby na
mateřské dovolené, důchodce,
studenty i zaměstnané lidi
 
email:
prace@stemmark.cz     tel.: 225 986 813 nebo 225 986 811 
 
  STEM/MARK a.s             
tazatel.stemmark.cz 

===========================================