Členové výboru  Mě O SENIOŘI ČR

 
Stav po členské schůzi SČR Mě O Č. Budějovice 03/2019 a
ustavující schůzi nově zvoleného výboru Mě O /7 členů/ dne 26.6.2018
 
Zdeněk Kamiš, předseda pověřen vedením organizace po odsouhlasení nově
Zvolených členů výboru,řídí organizaci, odpovídá za
její chod a zastupuje jí navenek
Ing. Milan Prášil, místopředseda sleduje hospodaření organizace,příprava
rozpočtu,sleduje a zpracovává legislativní a 
normativní akty,zpracovává žádosti o dotace,
příspěvky,sleduje jejich čerpání a zúčtování
Bohumil Dvorský, hospodář – pokladní organizace vede účetnictví PK, evidenci
členů-členských příspěvků a čl. příplatků, drobné
admin. práce dle pokynů předsedy organizace
Jana Filipová, 1.člen výboru –organizuje hromadné pobyty a výlety dle nabídek
poskytovatelů, přípravu zájemců pro zájezdy od CK
podílí se na organizaci kulturních akcí a činnosti
Mě O Seniorů.
Jiřina Petrů, 2.člen výboru - osvětová činnost,přednášky v klubu důchodců R z D
organizování kulturní akcí dle nabídek,volnočasové
aktivity,vzdělávání členů
Jana Antonová, 3.člen výboru- organizuje turistické využití členů - vycházky,
průvodce,podílí se organizační činnosti Mě O
Mgr. Miloslava Malá, 4.člen výboru- organizuje a vede činnost pěveckého
souboru ROZMARÝN,podílí se na kulturní
a organizační činnosti Mě O
Karolína Mendíková, 5.člen výboru – podílí se a zajišťuje propagaci městské

organizace,podílí se na kulturní činnosti,