NAŠE DOKUMENTY

PLÁN ČINNOSTÍ ORGANIZACE MĚ O SENIOŘI   Č. BUDĚJOVICE NA OBDOBÍ 

ROKU 2018

V obecné úloze činnosti a působnosti Mě O SENIOŘI ČR, se zaměřit na konkrétní naplňování sociální politiky k seniorům v oblasti prevence fyzického duševního a sociálního zdraví seniora pro jejich aktivní stáří. Obsahem a cílem činnosti naší organizace, je dát seniorovi pocit ujištění, že není v dnešní společnosti sám a osamocen.

Aby co nejdéle nepotřeboval různou sociální sítˇ pomoci, aby v našich aktivitách našel seberealizaci nebo nové přátelé, aby nezapadal do nečinnosti, aby co nejdéle nepotřeboval různé formy sociální pomoci, aby se co nejdéle

udržel ve svém přirozeném prostředí.

K tomuto cíli se jedná zejména o tyto činnosti naši organizace:

A. OBLAST VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ

1. Schůze výboru ve 14 denních cyklech, 1x výroční členská schůze organizace

2. Vydávání měsíčníku-„Zpravodaje S ČR “, provozování vlastních webových stránek

3. Přijímání nových členů, vybírání čl. příspěvků, vedení soupisů-kartotéky členů

  v kanceláři  na:  Lidická 7/1.poschodí.

4. Provádění inventarizace majetku, vedení pokladny a jednoduchého účetnictví

5. Zajišťování provozu organizace, finančních prostředků-grantů a dotací,

sponzorských darů apod.

B. OBLAST PÉČE O ČLENY

1. pořádání kulturních a společenských akcí pro důchodce a seniory

2. Organizace a provádění rekondičních a rehabilitačních cvičení, jógy

3. Organizace a zabezpečení vycházek do přírody

4. Zajištění úterních kulturních akcí, přednášek v klubu v širokém spektru

témat

5. Jedno denní výlety, zajišťování více denních pobytů a zájezdů

6. Sportovní aktivity - plavání, stolní tenis, petang apod.

7. Organizace relaxačně rehabilitačních pobytů v lázních

8. Organizace pobytů u moře prostřednictvím cest. Kanceláří

9. Zajišťování pravidelných středečních a čtvrtečních muzikoterapii v klubech

Roháče z Dubé a KC Máj

10. Podpora zdokonalování činnosti souboru při Mě O – taneční SLUNEČNICE,

pěvecký ROZMARÝN a hudební KAMARÁDI HARMONIKÁŘI

11. Podpora zájmových kurzů – práce na PC, výuka – osvojování NJ a AJ a další

C. OBLAST VNĚJŠÍ PRESENTACE

1. Organizace přehlídek pěveckých a tanečních souborů – Seniorská píseň,

Předvánoční seniorská píseň

2. Pořádání tanečních odpoledni pro důchodce/hudba,tanec/

3. Iniciovat spolupráci s orgány samosprávy města Č. Budějovice a Jč. kraje

s cílem prosazovat zájmy důchodců a seniorů

4. Spolupracovat s Domovy pro seniory – Máj Hvízdal, Centrem sociálních

služeb Staroměstská

5. Spolupracovat s organizacemi: Klub Aktiv, S O S, Klub SEN- SEN, Nadace 77,

SPCCH,Svaz diabetiků a další.

6. Aktualizovat vývěsku-informovat veřejnost o aktivitách a činnosti Mě O SD

před kanceláří Lidická 7 a v klubech, jedenkrát měsíčně

7. Zapojovat se do činnosti poradních orgánů města jako je Seniorský senát

apd.

Zdeněk Kamiš-předseda a Výbor Mě O SD Č. Budějovice

================================================================

NOVÉ STANOVY "SENIOŘI ČR"

Byly schváleny NOVÉ STANOVY 
 

SENIOŘI  ČR

 dle novelizovaného Občanského zákoníku -

 s platností od 1.1.2014.

 Nové stanovy si můžete předčíst v kanceláři SD MěO Č.Budějovicena Lidické tř.

 v úředních dnech = pondělí 9:00 -11:00 hod,

a v úterý 9:00 - 11:00 hod.

V případě vašeho zájmu vám mohou být zkopírovány za poplatek 15,- Kč.