INFORMACE O NÁS

Mě O SENIOŘI ČR,z.s. Č.BUDĚJOVICE SE PŘEDSTAVUJE

Předseda: Zdeněk KAMIŠ

KANCELÁŘ ORGANIZACE - Lidická tř. 7 / 1.patro / Č. B.

SENIOŘI ČR – Městská organizace ,pobočný spolek Č. Budějovice

stanovuje pro členy a veřejnost  tyto:

 ÚŘEDNÍ DNY:

 PONDĚLÍ: 9:00 – 11:00 a 12:30 – 13:30 hod.

 ÚTERÝ:    9:00 - 11:00 hod.

- členské záležitosti, placení čl. příspěvků, ostatní finanční záležitosti

- úhrady – příspěvky/ na kurzy, pobyty, výlety, kulturní akce atd.

 - podání nezbytných informací, prodej Zpravodaje S ČR

- podání informací o práci a činnosti organizace, prodej Zpravodaje S ČR

- přijímání podnětů či stížností atd.

=====================================

KLUB SENIORŮ - ROHÁČE Z DUBÉ č.11

Klub Roháče z Dubé je veřejnosti přístupný objekt bývalé mateřské školy umístěný v nádvoří obytného domu č.11/554 v ulici Roháče z Dubé.  Klub je majetkem města Č. Budějovic a je provozován na náklady Magistrátu města Č. Budějovice. Naše organizace zde zajišťuje program ve dnech pondělí až středa (viz Zpravodaj na daný měsíc).

  Jediný přístup do klubu je z ulice Roháče z Dubé přes vstupní dřevěná vrata a průchodem obytného domu.
Na stěně u vrat je umístěn zvonek (bzučák) pro vstup do klubu.
       Protože při příchodu ke klubu a odchodu z klubu prochází každý návštěvník prostory soukromého majetku je návštěvník povinen zejména:
• Vždy dbát na uzavření obou vrat průchodu domem, zejména na uzavření vstupních vrat z ulice.
• V průchodu je zakázáno odstavení jízdních kol a odkládání věcí.
• Dbát, aby při průchodu nebyl poškozován soukromý majetek včetně vrat stavby a stavební části průchodu).

Výbor MěO SD žádá, aby tyto pokyny byly ze strany návštěvníků dodržovány a nedocházelo tak k nedorozumění s majiteli domu
č. 11. Vstup do klubu nemůže být bez souhlasu majitelů domu zvenčí z ulice označen. Vstupní dřevěné dveře jsou pro orientaci jediná v ulici. Ve spolupráci se sociálním odborem, bude vždy ve dnech provozu v klubu před vstupními vraty na veřejném místě umístěn poutač

Klub je zpřístupněn od 13:00 do 17:00 hod.

PROGRAMY Mě O Č.Budějovice SENIOŘI ČR v KD z Roháče z Dubé:              

  ÚTERÝ:  14:00 – 16:00 hod.

 - stolní a společenské hry a aktivity

 - volné aktivity dle osobního zájmu důchodců, seniorů

- osvětové, odborné a poradenské přednášky

STŘEDA: 14:00 – 16:00 hod.

 - Muzikoterapie, posezení při hudbě, zpěvu a možná i tanci

====================================

KLUB SENIORŮ ČR, LIDICKÁ  tř.č. 5

je  pro naši organizaci zpřístupněn dle dohody

a plánované činnosti a aktivit

Informace v kanceláři a ve Zpravodaji

==============================================

KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ – KLUB SENIORŮ

 Sídliště Máj - ulice Antonína Balcara č.40 -   II.poschodí (výtah)

 dostupnost MHD č.5,7

Klub seniorů v Komunitním centru Máj

PROVOZNÍ DOBA V KLUBU SENIORŮ V KC MÁJ:

PONDĚLÍ: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 hodin

ÚTERÝ:     9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin

STŘEDA:   9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin

ČTVRTEK: 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00 hodin

PÁTEK:     9:00 - 11:00 hodin

Polední přestávka: 12:00 - 13:00 hod.

 

PROGRAMY Mě O SENIOŘI ČR Č.Budějovice

 

v KC Máj:

 

 

PONDĚLÍ:  9:00 – 11:00  hod. 

- pěvecký soubor „ROZMARÝN“/nácvik písní atd./  

  Vedoucí sbormistryně pí. Mgr. M. Malá                                                             

  - společenské a stolní hry, volnočasové aktivity

   dle osobních zájmů, karetní hry apod. 

 11:00 - 13: 30 hod. provozování a nácvik  tanců, taneční soubor „SLUNEČNICE“

  vedoucí pí Pelantová 

14:00 - 16:00 hod. relaxační cvičení „JOGA“ vedoucí pí Jiřina Podojilová

 

ČTVRTEK: 9:00 - 12:00 hod.  -klidové a volnočasévé aktivity 

dle osobních zájmů zájmů/četba,karetní hry, práce s PC a apod.

cvičení 10:00 - 11:00 hod.  z tech.důvodů odpadá - Mě O SENIOŘI ČR hledá vedoucí cvičení.     

14:00 – 16:00 hod. MUZIKOTERAPIE- posezení při hudbě, zpěvu a možná i tanci

===============================================

Každý návštěvník KLUBU SENIORŮ ROHÁČE Z DUBÉ, 

KLUBU DŮCHODCŮ LIDICKÁ č. 5

 a KOMUNITNÍHO  CENTRA MÁJ – KLUB SENIORŮ

je povinen: 

dodržovat provozní dobu a provozní řád, je povinen užívat prostory k určenému účelu. Bližší programová činnost bude uveřejněna na nástěnce nebo se dozvíte v kanceláři S ČR v úředních dnech. 

Využívat můžeme i kuchyňku,kde si může každý návštěvník uvařit kávu nebo čaj a k tomu využít příslušné nádobí.Prostory pro užívání jsou vybaveny nábytkem,PC internet,televizí,radiopřijímačem a  prostředky pro hry/šachy,dáma,stolní hry apd/.

 =======================================================================================

 
  • Obecná úloha, postavení a působnost naší organizace je dána základním dokumentem SENIOŘI ČR a to jeho STANOVAMI v platném znění.
  • Činnost naší organizace je zaměřena na konkrétní naplňování úlohy organizací SENiOŘI ČR a to zejména na oblast „PREVENCE ZDRAVÍ NAŠICH SENIORŮ PRO JEJICH AKTIVNÍ STÁŘÍ“ a to jeho fyzického, duševního a sociálního zdraví. Aby se senior ve společnosti necítil sám a osamocen, aby mezi námi našel nové přátele pro sdílení životních změn, nové zaměření seberealizace, aby nezapadal do nečinnosti, aby co nejdéle nepotřeboval různé druhy a formy sociální pomoci.
  • K tomu se zaměřujeme na činnosti: vycházky, výlety, pobyty, osvětové přednášky a besedy, muzikoterapie, stolní tenis, kulturní pořady, zájmové činnosti pěveckých a tanečních souborů, programy v Klubu Roháče z Dubé, vydávání měsíčníku Zpravodaj, internetové stránky, cvičení, vědomostní soutěže atp.
  • naše organizace se také aktivně zapojuje  do pomocných orgánů Magistrátu města ČB (územní komise, Seniorský senát, atp.) a to v oblastech dotýkajících se života nejen seniorů, ale i mezigeneračních vztahů  a života všech občanů našeho města.

ČESKOBUDĚJOVIČTÍ SENIOŘI  SE NUDIT NEMUSÍ

V čele Městské organizace SENIOŘI ČR v Českých Budějovicích stojí sedmičlenný výbor, který řídí 898 členů. Noví členové se neustále hlásí, i když přirozeně také odcházejí – věk se nezapře. Zájem o členství v naší organizaci nepřekvapuje, nabízí totiž opravdu bohatou činnost. Od úterý do středy se scházíme v Klubu důchodců v ul.
Roháče z Dubé č. 11, kde je od 14 hodin pro naše členy program. V úterý se v klubu schází naši členové na trénování paměti formou stolních a karetních her, na osvětovou přednášku s tématikou zdravotnictví, cestování, příroda, sociální problematika, ochrana spotřebitelů apod. Ve středu se scházíme při hudbě a zpěvu – muzikoterapie. 

Pro návštěvníky klubu zajišťujeme na požádání i občerstvení. Klub důchodců - je zároveň kontaktním místem, kde nás mohou v uvedený čas zájemci vyhledat. Dalším kontaktním místem je od září 2014 Klub seniorů v Komunitním centrum Máj, kde v pondělí a ve čtvrtek provozujeme naše aktivity a činnost jako je nácvik tanců (SLUNEČNICE) a zpěvu v souboru ROZMARÝN), dále rekondiční a rytmická cvičení,joga a další zájmová činnost. Ve čtvrtek odpoledne je to hudební činnost našich muzikantů/harmonikářů/ – muzikoterapie. Dalším kontaktním místem je kancelář na Lidické tř. č. 7, otevřená v pondělí a v úterý od 9 do 11:30 a od 12:30 do 13:30 hodin. Tuhle kancelář už si musíme platit. Platit si musíme i pronajaté prostory v Nerudově ul. č. 2A, ve kterých organizujeme od pondělí do pátku rekondiční cvičení pro naše členy a hlavně členky. Ve čtvrtek chodíme na vycházky do blízkého i vzdáleného okolí Českých Budějovic. V pátek hrají naši členové stolní tenis na základě sociálně aktivizačních smluv v Centru sociálních služeb Staroměstská. Činnost je, s výjimkou prázdninových měsíců, celoroční a tím naše činnost dostává poloprofesionální charakter, ale v amatérských podmínkách. Tento rozsah činnosti můžeme zajišťovat jen díky úsilí členů výboru a dalších aktivistů.

Jak je z výše uvedeného patrné, na činnost organizace jsou potřeba peníze. Finanční kondice našich důchodců není taková, abychom mohli pracovat na komerčním základě. Proto je sháníme, kde se dá. Vedle členských příspěvků si i něco vyděláme za pomoci příspěvků za činnost, ale hlavním zdrojem jsou granty a dotace. Je to zdroj velice nespolehlivý, peněz z veřejných zdrojů je stále méně, ale nějak vycházíme.

Vedle této systematické činnosti pořádáme i nárazové akce. Z poslední doby mohu uvést organizování preventivně léčebného pobytu pro naše členy v Lázních Bechyně, Sezimově Ústí hotel MSA a jednodenní pobyt do Bad Füssingu. Pro velký zájem se pobyt v Bechyni opakuje na základě dohody s vedením lázní. Další vícedenní pobyty organizujeme do penzionu Kitty v Jizerských horách a to několikrát v roce. Velkou akcí je pořádání přehlídky seniorských pěveckých souborů v celostátním měřítku, zvaných Seniorská píseň. Místo konání této kulturní akce je tradičně v Domě kultury SLÁVIE, kde se v letošním roce uskutečnil již 8. ročník. V době adventu pořádáme „Předvánoční seniorskou píseň“ Zajišťujeme i rekreaci pro naše členy v Itálii, nebo v Chorvatsku přes cestovní kanceláře. Dle zájmu členů zajišťujeme zájezdy do pražských divadel a další akce. Naše soubory (taneční, pěvecký a hudební se zúčastňují i jiných přehlídek seniorských talentů a to v Západočeském a Jihočeském kraji.

Naše členy i širší veřejnost o naší činnosti informujeme prostřednictvím měsíčního Zpravodaje Mě O SD  a našich webových stránek: https://sdcb.webnode.cz., Na našem blogu si ceníme toho, každý do něj může  přispět  formou komentáře bez nějakého přihlašování a cenzury. Žádné komentáře nemažeme. Máme dobrou spolupráci s dalšími organizacemi. Vedle už vzpomenutého Centra sociálních služeb jsou to i občanská sdružení Koníček,  Klub aktiv,SPCCH a další.  Jediné, co se nám vyhýbá, je spolupráce s Krajskou radou seniorů. To je podmíněno neoprávněným zrušením Jč KR Svazu důchodců ČR v 1. pololetí 2014 a nečinností vyššího orgánu SDČR. Věříme, že i v radě seniorů začnou platit demokratická pravidla a naše organizace se bude moci zapojit do její činnosti.

 

Z HISTORIE SD ČESKÉ BUDĚJOVICE

Činnost Městské organizace Svazu důchodců ČR České Budějovice ( nyní SENIOŘI ČR)  trvá již přes 20 let. Na podnět pražského ústředí založil pan Oldřich Mikula v roce 1990 českobudějovickou organizaci, kde byl zvolen předsedou a místopředsedkyní se stala p. Ing. Dagmar Zítková. Členové výboru byli Eva Tomášková a p. Slavomír Vlk.

Poprvé se členové výboru sešli na jaře 1990 v pražském Slovanském domě a atmosféra byla velmi bouřlivá. Pan Mikula hovořil, jak si představuje činnost podle přijatého hesla „důchodci důchodcům“ a „aby člověk nebyl nikdy sám“. Pomalu se začala rozvíjet zájmová činnost a zvyšoval se i počet členů. V následujícím období začala Městská organizace SD spolupracovat s Jihočeskou sociální pomocí, čerpaly se i zkušenosti u rakouských seniorů, konkrétně u Volkshilfe. Velmi pomohl naší organizaci primátor města Č. Budějovice pan doc. Tester. Magistrát zaplatil klubovnu U Hromádků, kde se členové 1x v týdnu scházeli a tam také slavili Vánoce.Postupně se rozvíjely další aktivity, například v turistice, kde se stali vedoucími p. Jana Jiránková a p. Zdeněk Houska. Úspěšně organizovali vycházky a proto se hlásili noví členové a členky.

V této době nám magistrát města propůjčil klub ze zrušené mateřské školky v ulici Roháče z Dubé, kde se stala vedoucí obětavá členka Nataša Petrová a tam se také českobudějovičtí senioři od pondělí do čtvrtka scházeli na různé zájmové akce, které aktivní členové dobrovolně připravovali. Byli to Z. Houska, Dr. Študlar, Borovanský, Lepšová, Dřevová a další. Velkou pomoc poskytli v úterních přednáškách Dr. Krejča a Dr. Chvojka z Jihočeského muzea. Dále to byli Dr. Landová, Dr. Petráš, Niklmajer a celá řada osobností města i kraje. Také činnost Ing. Řežábka, který úspěšně pokračoval v zábavných pořadech „při harmonice“, započatých p. Koubou, se členům velmi líbila. Tato oblíbená středeční odpoledne stále pomáhají nesmělým seniorům zpestřit život. Nesmí se ani zapomenout na ženský pěvecký soubor, který založil na podnět pana Mikuly v roce 1996 pan profesor Hejda. Po jeho smrti se tohoto nesnadného úkolu ujala p. Růžena Golombková a v nynější době úspěšně reprezentuje naši organizaci soubor Rozmarýn pod vedením p. Anny Postlové.

Během doby byly založeny další zájmové skupiny. Eva Tomášková začala s členkami pravidelně cvičit. Nejdříve probíhalo cvičení v penzionu Tylova ulice, dále umožnil magistrát města cvičit v Centru, Čéčova ul. O kondiční cvičení je stále velký zájem, nyní cvičitelky cvičí s členkami v penzionu Nerudova ulice. Dále senioři v Českých Budějovicích rozvíjejí aktivity jako je stolní tenis, cykloturistika, zájezdy po republice a městská organizace začala vydávat měsíční Zpravodaj.

Všichni členové výboru Městské organizace Svazu důcodců ČR České Budějovice (nyní SENIOŘI ČR)  se snaží stále aktivně pracovat pro dobro místních seniorů, „Aby člověk důstojně žil a nebylsám“.

  PODROBNÉ INFORMACE O ČINNOSTI najdete v MENU v sekci:  Akce v klubu  nebo  klepnutím   ZDE