Web Svazu důchodců ČR,o.s.

Na webovou  stránku  Svazu důchodců ČR,o.s. se dostanete najetím kurzoru a kliknutím zde na tuto adresu:

 Svaz důchodců České republiky, o.s. 
nám. W. Churchilla 2                
Praha 3 Žižkov , 
3. patro, č. dv. 337  

telef.: 234 462 082 - 4

Úřední dny a hodiny v sekretariátě SDČR, o.s.     

úterý, středa, čtvrtek   9:00 - 14:00 hod.