NÁŠ ZPRAVODAJ

Zpravodaj Svazu důchodců ČR - Městské organizace České Budějovice

je vydáván každý měsíc, mimo letních prázdnin (červenec,srpen).

Prázdninové číslo vyjde jako dvojčíslo (7. - 8. ).

Cena výtisku je 10,- Kč. ( prázdninového -5,-Kč)

Jednotlivé výtisky a předplatné možno získat v kanceláři 

Svazu důchodců ČR - Městské organizace České Budějovice, Lidická 7 

- vždy v pondělí a úterý od 9:00 do 11:00 hod.

Redakci "Zpravodaje" zajišťuje

pan Vladimír Chmel        vlachmel@gmail.com 

=======================================================

Vážení  čtenáři, 

ZPRAVODAJ SD má sloužit Vám , 

proto bychom chtěli znát Váš názor na jeho nynější podobu.

Napište nám prosím, jak se Vám líbí či nelíbí, co v něm postrádáte či co v něm mít nepotřebujete. 

Za každý Váš názor budeme velmi vděčni a budeme se snažit veškeré Vaše požadavky

a připomínky ke ZPRAVODAJI SD řešit. 

Své názory a požadavky předejte

prosím písemně v kanceláři  MěO SD na Lidické tř.7 v Č.Budějovicích 

nebo je zašlete  elektronicky 

na e-mail: vlachmel@gmail.com   nebo  svazduchodcu.mocb@seznam.cz

Předem děkuje: Redakce ZPRAVODAJE SD

===============================================================

 

ARCHIV

 ZPRAVODAJE 

kliknutím na podtržené můžete stáhnout a uložit 

několik posledních čísel ZPRAVODAJE

 

ZPRAVODAJ SD č.2-2018

ZPRAVODAJ SD č.3 - 2018

ZPRAVODAJ SD č.4 -2018.

ZPRAVODAJ SD č.5-2018

ZPRAVODAJ SD č.6-2018

ZPRAVODAJ SD č.7-8 -2018