WEBY PRO SENIORY

 Najetím kurzoru na odkaz a kliknutím  

se vám v  novém okně otevře příslušná webová stránka

čtěte nové webové stránky:

www.seniorum.cz/

www.sedesatka.cz

  www.60k.cz

 

Klepnutím na odkaz můžete otevřít další webové stránky pro seniory

 Senior.cz

Cílem webu je být příjemným prostorem pro vzájemný kontakt lidí, kteří už seniory jsou, i pro ostatní, kteří se teprve seniory stanou. iSenior.cz nabízí originální tématické zajímavosti z domova i ze světa, diskuzní fóra, specializované poradny i články z jiných médií týkající se seniorů. Za webem iSenior.cz stojí rozšiřující se tým mladých aktivních lidí s grafiky, fotografy a dalšími spolupracovníky v regionech, jimž není osud seniorů lhostejný. Základ tvoří rodinná společnost s ručením omezeným iSenior.cz, která je provozovatelem internetových stránek:

Vital plus – časopis pro seniory

 Internetová verze oblíbeného časopisu, který se věnuje postavení seniorů ve společnosti. Obsahuje rozhovory a témata, která si jinde nepřečtete.

Šedesátka

Provozovatelem webu Šedesátka je pardubické občanské sdružení CENTRED. Web se člení do rubrik Aktivní senior, Senior v nesnázích, Senior v rodině, Senior v regionu, Diskuze a Zápisníky.

Seniorum.cz

Portál provozuje občanské sdružení Život90 za podpory Nadace České spořitelny. Nabízí aktuality z nejrůznějších oblastí, diskusní fórum, poradenství odborníků, virtuální výstavy, různé produkty a služby a další rubriky.

S důchodci.cz

Stránky aktivního důchodce Pavla Jána Buvaly, který se označuje za důchodcovského ombudsmana.

Vstupujte.cz

Informační server nejen pro seniory - provozuje občanské sdružení pro podporu psychosociálních aktivit Remedium Praha. Stránky vznikly jako součást projektu Internet a senioři, který získal finanční podporu ze zdrojů programu EU Phare - program Podpora aktivního života seniorů. Nabízejí literární dílnu, občanskou poradnu, seznámení, inzerci, fotogalerii.

Senior cohousing

Cohousing je způsob bydlení, který kombinuje osobní nezávislost s výhodami života v užším společenství lidí, kteří se vzájemně znají, své společenství vědomě budují a považují ho za podstatnou součást svého života. Je určen pro seniory a jeho základní princip spočívá ve sdružení privátních a společně vlastněných prostor a ve sdílených aktivitách. Pro zájemce o takové společenství vznikly stránky, jejichž cílem je šíření myšlenky cohousingu v ČR.

Gerontologie

Informační servis o službách pro seniory je zaměřen zejména na Alzheimerovu chorobu. Nabízí přehled domovů důchodců, lékařů, lůžkových zdravotnických zařízení, denních center a specializované péče o pacienty s demencí.

Senio.cz

 Portál obsahuje množství článků členěných do řady rubrik, má poměrně široké autorské zázemí, probíhá zde aktivní diskuse na více témat.

Život 90

Stránky občanského sdružení Život 90 obsahují diskuzní fórum pro seniory, zpravodaj Senioři, ukázky z časopisu Generace a informace o dalších aktivitách sdružení. V sídle sdružení – Domě PORTUS - se nachází např. Akademie seniorů (kursy jazykové, výtvarné,internetu,počítačové ...) , respitní a rehabilitační centrum, pracoviště zde má také dispečink Tísňové péče Areíon, krizová linka Senior telefonu, pečovatelská služba, Informační a poradenské centrum, Divadlo 90 U Valšů , redakce časopisu pro seniory GENERACE a další.

Elpida plus

Stránky představují programy obecně prospěšné společnosti, která pomáhá seniorům. Patří k nim Linka seniorů, linka důvěry pro seniory (bezplatná služba na čísle 800 200 007), Školička internetu pro seniory, jejíž počítačové kurzy absolvovalo již více než 12 tisíc seniorů, Seniorcentrum Limuzská – centrum služeb a aktivit pro seniory a čtvrtletník Vital plus.

Gema

čanské sdružení Gema se zaměřuje na podporu zdraví seniorů, rozvoj gerontologie, geriatrie a kvality péče o chronicky nemocné. Na svých stránkách publikuje řadu užitečných informativních materiálů ke stažení a představuje kavárničky pro seniory.

Umírání.cz

Informační a diskusní portál pro pečující, pro lékaře, pro nemocné a pro pozůstalé nabízí hodně informací a také prostor pro vzájemné sdílení a pomoc.

Život 90

 Stránky informují o rozsáhlé činnosti občanského sdružení Život90 zaměřeného na práci se seniory a řešení jejich problémů. Nabízejí také měsíční Zpravodaj Senioři.

Senior tip

 Internetový magazín nejen pro seniory provozuje občanské sdružení Společnost SenioR. Má široké zázemí redaktorů a dopisovatelů, člení se do více rubrik. Mezi nejsledovanější patří Diskuse, Radíme si, Kuchařka.

Portál pro seniory

 Stránky vytvořené Českým helsinským výborem za finančního přispění Evropské unie se člení na sekce Rady seniorů, Poradny, Dobrovolnictví, Evropská unie, Dokumenty, Životní styl, Inzertní služby a Diskuse.

Pečující on-line

Cílem projektu www.pecujici.cz je vzdělávání pečujících o těžce chronicky nemocné starší rodinné příslušníky a podpora jejich prestiže. Stránky by měly být jejich pomocníkem a mostem k vytváření svépomocných skupin a center pečujících osob, a to bez ohledu na typ postižení rodinného příslušníka. Obsahují kalendář akcí, příručky ke stažení, poradnu, diskusní klub a odkazy.

Rada seniorů České republiky, o.s.

 Stránky občanského sdružení Rada seniorů České republiky informují o činnosti organizace, nabízejí vstup do několika poraden pro seniory, z archivu je možné si stáhnout noviny ve formátu pdf Doba seniorů, a to od čísla 1/2005.

E-senior

 Seniorský portál byl vytvořen Informačním a poradenským centrem při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a v současné době se jeho stránky naplňují. Má pomoci seniorům orientovat se v nabídkách na vzdělávání a také umožnit vzájemnou komunikaci s vrstevníky.