TANEČNÍ A PĚVECKÝ SOUBOR SD Č.B.

MALÉ OHLÉDNUTÍ SOUBORU SLUNEČNICE.

Taneční soubor SLUNEČNICE začal na veřejnosti vystupovat v roce 2013. Bylo nás10. zapálených tanečnic. Nyní se schází parta 20 seniorek každé pondělí, aby si osvěžily již naučené tance, nebo nacvičovaly nové.

Byly bychom rády, kdyby naše řady rozšířily nové zájemkyně. Na repertoáru tancujeme Českou besedu, folklórní programy: Rád bych se oženil, Láska prochází žaludkem a Pod našimi okny. V poslední době se naše seniorky pustily do country tanců. Mnoho z toho jste měli možnost vidět na Seniorské písni.

Na této akci jste mohli vidět i nové kroje na country tance.

Obrovský dík patří sponzorovi p. řediteli Jamesi Ratangovi(majitel výroby krojů), který nám tyto kroje jeho kolektiv ušil jako sponzorský dar. Mame z toho velkou radost.

Samozřejmě musíme poděkovat i Magistrátu města České Budějovice, který přispěl jednou čtvrtinou finanční částky.

Po celé období členky souboru úspěšně reprezentují MOSČR v Domech s pečovatelskou službou na území města I mimo. Zúčastnili jsme se I setkávání senior v Prachaticích se zpěvačkami Rozmarýnu a našich harmonikářů.

Celkem za pololetí 2018 vystoupily tanečnice souboru na 10 akcích.

 

Pavla Pelantová, vedoucí tanečního souboru

 

TANEČNÍ SOUBOR „SLUNEČNICE“

Ke konci roku bilancujeme, co se nám v roce 2017 podařilo. Soubor vystupoval celkem na 20 krát, především v Domech s pečovatelskou službou, v Domech seniorů, na kulturních akcí pořádaných Mě O SD Č. Budějovice ale i na výročních schůzích společenských organizací.

Ve žhavém létě tančily naše členky souboru na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích při akci „ROSKA“ a při akci „NÁRODNÍ KRONIKA“ organizovaná SEN SEN – Charta97 senzační senioři Praha v rámci celonárodní akce.

Dále jsme se zúčastnily dvou festivalů pro seniory a to v Prachaticích a v Plzni. V měsíci listopadu jsme tančily v Centru sociálních služeb v Libniči a v Domově důchodců s pečovatelskou službou na Dobré Vodě u Českých Budějovic.

Jsme velice rády, že naše vystoupení-programy se líbí. Máme radost z každé pozvánky na vystoupení.

Zveme nové zájemkyně – tanečnice z řad členů, ale i nečlenů do našeho kolektivu s cílem udržování se v pohybu, ale i nezapomenutelné krásy projevu lidových tanců.

=======================================

NABÍDKA

Pěvecký a taneční soubor „ROZMARÝN.

Vedoucí sbormistryně pí Mgr. M. Malá.

Provozování a nácvik písní a tanců, taneční soubor

a

taneční soubor „SLUNEČNICE“

folklorní a contry tance,

vedoucí pí P. Pelantová

P Ř I J M E

nové, mladší zájemkyně do výše uvedených souborů

=============================================

PĚVECKÝ SOUBOR MěO SD Č. BUDĚJOVICE

 

ROZMARÝN SLAVÍ 20 let

Náš ženský pěvecký sbor byl založen v únoru r. 1996 profesorem A. Hejdou z Pedagogické fakulty v Č. Budějovicích. Média mu dala jméno "Zpívající babičky". V té době to bylo naprosto ojedinělé pěvecké uskupení. Po skonu p. Hejdy se ujala vedení paní učitelka Růžena Golombková, a m. j.  vynikající klavíristka. Od roku 1999 jsme se nazvaly ROZMARÝN. Měly jsme velký repertoár skladeb pro ženské sbory od B. Smetany, A. Dvořáka, J.B.Foerstera, J. Brahmse, L.v.Beethovena a některé dosud zpíváme. Sbor reprezentoval Jihočeský kraj na Mezinárodním dnu seniorů v Praze, několikrát vystupoval v družebním městě Pasově v SRN, vystoupil ve Veselí n. L. při příležitosti 150. výročí narození TGM, svěcení zvonu na šumavské Kvildě aj.  Paní Golombkovou po jejím onemocnění vystřídala Mgr. Anna Postlová, pod jejímž obětavým vedením sbor dále vystupoval na různých místech naší republiky, zvláště v  Jižních Čechách. Prachaticích aj).  Žádány jsou zejména lidové písně  (úpravy  F. Chodura, M. Křížek, A. Špaček, P. Eben, L. Chvátal,  L. Havel a d.), aby si babičky a dědečkové s námi mohli zazpívat.  Největší odměnou je pak potlesk a radost či dojetí v tvářích posluchačů. Užily jsme si i chvilky slávy při vystoupení v zahradách Senátu ČR v Praze v srpnu roku 2014 a téhož roku s vánočním programem na českobudějovickém nám. Př. Ot. II. Pravidelně zpíváme na hřbitově 8. května  u pomníku obětí heydrichiády, bývalým vojákům ke Dni veteránů, na akcích Seniorská píseň, a samozřejmě na členských schůzích MěO svazu důchodců. Spolupracovaly jsme i se skladatelem a pedagogem  LŠU Ladislavem Havlem, který nám věnoval několik písníJeho nedávný skon nás zaskočil a velmi zarmoutil.  V současné době zkoušíme v KC Máj, sbor má 21 členek, z nich 15 je v něm od jeho založení. Náš průměrný věk je 75 let, ale stále s chutí zpíváme a rády přivítáme nové členky.  Děkujeme všem bývalým sbormistrům  za vše, co pro náš sbor vykonaly, paní Mileně Bursíkové za obětavou práci jednatelky, kronikářkám, členkám sboru za obětavou a svědomitou  docházku na zkoušky a vystoupení a hlavně vedení města Č. Budějovic a MO svazu důchodců za jejich finanční a materiální podporu. DÍKY.    

Za Rozmarýn  M. Malá.

VZPOMÍNÁTE….?

SENIORSKÁ PÍSEŇ
v Českých Budějovicích již po sedmé.
O stáří a stárnutí se hodně píše a diskutuje. 
Lidé se ptají, jak je možné stárnutí oddálit.
Svaz důchodců ČR, občanské sdružení, městská organizace v Českých Budějovicích našla odpověď.
Pro svoje členy připravuje celou řadu zajímavých akcí, např. vycházky, výlety, zájezdy, trénování paměti formou stolních a společenských her, přednášky z různých oborů např. zdravovědy, vlastivědných zajímavostí, cestování, politického života, kultury.
Velice oblíbená se stala muzikoterapie, kde se senioři setkávají při hudbě a zpěvu.
V roce 2009 byla vyslovena myšlenka, uskutečnit setkání hudebních a tanečních souborů z celé republiky.
 V pátek 18.září 2009 byl uveden pod záštitou krajského hejtmana a za podpory magistrátu města České Budějovice 1. ročník Seniorské písně. Jako první uvítal hosty a diváky soubor MěO SD ROZMARÝN pod taktovkou Anny Postlové,který se také stal hlavním účinkujícím a hostitelem pro další ročníky. Na akci vystoupil pěvecký soubor SKŘIVÁNEK ze Skřivan u Nového Bydžova s třemi vlastními písněmi s hudbou a texty Karla Přikryla, který také soubor doprovázel na harmoniku. Veselým vystoupením bylo taneční číslo dvanácti krojovaných členek DOBŘANSKÝCH BÁBINEK, při kterém ostatní členové souboru zpívali bujaré písničky za doprovodu heligonky pana Františka Boučka.Dobřanské bábinky se staly účinkujícími  i hosty v  následujících ročnících Seniorské písně Tehdejší předseda MěO SD ing. Rudolf  Řežábek zhodnotil velice kladně celé setkání seniorských souborů, které bylo ukázkou velice kvalitní zábavy, nádherných písniček, což zcela zaplněný sál v Gerbeře ocenil dlouhotrvajícím potleskem. 
Poděkoval organizátorům a vyjádřil naději, že se za rok opět na podobné akci všichni sejdeme. A toto přání se stalo skutečností.
V pátek 17. září  2010  v sále Budvar Arény – Gerbera  se  konal 
2. ročník SENIORSKÉ PÍSNĚ, na kterém opět  vystoupily  pěvecké a taneční soubory z Čech a Moravy.
V roce 2011 potřetí zazněly písně seniorů v Českých Budějovicích. V pátek 17.června v Gerbeře se sešlo 140 účinkujících ze šesti pěveckých a tanečních souborů z různých koutů České republiky, aby svým vrstevníkům  předvedlo, jak je možné dobře a účelně se bavit. V programu vystoupily soubory Radostné přátelství z Prachatic, Skřivánek ze Skřivan, Smetana - Slovanka z Kladna.  Pěvecký a taneční soubor SKŘIVÁNEK ze Skřivan s dirigentem panem Václavem Ondráčkem  s pásmem „Vítáme jaro“.
Na závěr Skřivánek  zazpíval tři autorské hymny na počest konání Seniorské písně.
RADOSTNÉ PŘÁTELSTVÍ z Prachatic pod taktovkou paní Mgr.Emilie  Popielové uvedlo pásmo Hašlerových skladeb, které uváděl pan Jaromír Popiel a manažerka usouboru paní Jarmila Kadlecová. Hostem souboru byly dvě slepé dívky Jarmilka a Maruška Šímovy.Jejich vystoupení bylo báječné a sklidilo velký potlesk u diváků.
Dalším souborem z Prachatic byl SENIOR COUNTRY KLUB, vedený manželi Hrůzovými, předvedl jak se tančí country tance.Novým účastníkem, na který jsme se velice těšili, byl mužský pěvecký sbor SMETANA SLOVANKA z Kladna pod vedením sbormistra  pana Jana Duška. Sbor byl založen v r. 1912 a v roce 2012  oslavil 100. výročí založení. Sbor má opravdu velice dlouholetou a úspěšnou tradici. Hostoval v Rakousku, Holandsku, Německu, Velké Británii, Francii, Estonsku, Slovinsku atd. Vystoupení  sboru bylo opravdu velkým uměleckým zážitkem Seniorské písně.
3. ročník SENIORSKÉ  PÍSNĚ vygradoval v neuvěřitelnou a velkolepou akci, při které se setkali českobudějovičtí senioři s muzikanty, zpěváky a tanečníky ze seniorských souborů z  různých koutů naší republiky.
V pátek 21. září  2012 v KD Gerbera se již počtvrté  sešlo 100 účinkující ze šesti hudebních, pěveckých a tanečních souborů,   aby svým vrstevníkům  znovu předvedli, jak je možné dobře a účelně se bavit. Mimo souborů,  které již účinkovaly v minulých ročnících se divákům představil  z Kamenného  Újezdu pod vedením pana Jiřího Letovského  jihočeský krojovaný pěvecký a taneční soubor RADOST  a  venkovská dudácká muzika BEDRNÍK .
Na závěr festivalu vystoupila  pod vedením pana Miroslava  Stechera kapela DUDLAJDA , pěvecký a taneční budějovický soubor ÚSVIT, který v roce 2013 slaví 6O. výročí svého založení.
V závěru úspěšné již 4. ročníku Seniorské písně r. 2012 poděkoval  Dr. Stanislav Štádler společně s předsedou Ing. Jiřím Polanským všem účinkujícím za jejich velkolepá a nádherná vystoupení, která udělala tolik radosti přítomným českobudějovickým seniorům.
Ti, kteří se do Kulturního domu Gerbera vydali, určitě nelitovali. Prožili odpoledne plné krásného jihočeského folkloru,písní a tanců a  veselé muziky.
Již  v 5. ročníku Seniorské písně zazní písně seniorů v Českých Budějovicích. A to v pátek 14. června 2013 ve  v Gerbeře .
Novým účastníkem Seniorské písně byl pěvecký sbor 4 TRIO z Mladé Boleslavy.
 TETIČKY z Kunovic vystupovaly na 2. ročníku Seniorské písně a měly u českobudějovických diváků velký úspěch.
Na Seniorskou píseň  v roce 2013 přivezly sebou další moravský soubor a to mužský sbor OLD STARS Hradišťan.
A Moraváci z Kunovic a Hradišťan znovu zaznamenaly u diváků bouřlivý ohlas
 Ve středu 18.června 2014  v Městském domě kultury – Slávie již pošesté zazněly  písně seniorů v Českých Budějovicích.
Znovu se sešli umělci z pěti hudebních, pěveckých a tanečních souborů, aby svým vrstevníkům předvedli, jak je možné se dobře a účelně bavit.
Šest ročníků SENIORSKÉ PÍSNĚ navštívilo celkem okolo 2 000 diváků a členů účinkujících souborů. To již něco znamená,to je něco nad čím by se měli zamyslet představitelé města a kraje, když dávají finanční podporu. Bez této by se akce vůbec nemohly uskutečnit.
7.  ročník Seniorské písně  je před námi  a mi se můžeme těšit , na další  setkání seniorských souborů.  
 
Je dobré se zamyslet nad tím, jestli senioři mají sedět doma a přemýšlet o konci svého bytí a nebo
se radovat v kolektivu svých vrstevníků na takových nádherných akcí jako je SENIORSKÁ PÍSEŇ.
Na závěr několik ohlasů na Seniorskou píseň :
Vážená paní Studená, ještě jednou vám velice děkuji za skvěle připravenou přehlídku a velice vám děkujeme za možnost vystoupit na této super akci, které se v příštím roce, pokud budeme pozváni opět rádi zúčastníme .Díky,díky a budeme uvažovat o tom, uspořádat něco podobného i u nás. 
Zdraví a děkuje Zdena Hrůzová místopředsedkyně MěOSD Prachatice.
====================
Vážená a milá paní Studená,
dovolte nám, abychom ještě stále plné dojmů ze setkání "s lidovou písničkou" v Českých Budějovicích, znovu vyslovily p o d ě k o v á n í za možnost "Seniorské písně" se zúčastnit. Vaše starost o nás v přípravné fázi a následné přijetí bylo opravdu velmi milé.
 Byla to pro nás zase jiná zkušenost a jsme moc rády, že jsme "u toho byly" :-)!
Paní Studená - jestli mohu osobní poznámku - na rozdíl od Vašeho jména je Vaše jednání velmi hřejivé!
Díky osudu, že jsem se s Vámi seznámila!
 Krásný, slunečný a pohodový den přeje celé 4TRIO z MB
a zvlášť Ludmila Moravcová
Vážení a milí přátelé, vždy, když končí Seniorská píseň a já  mám  možnost, stejně jako českobudějovičtí diváci,
shlédnout nepřebernou studnici nádherné lidové a národní tvořivosti,
 jsem plná hlubokých a nádherných dojmů, které jen tak rychle nevymizí z mého srdce.
Potkávám známé a stále se o Vás mluví a všichni vzpomínají na krásná  červnová odpoledne, které jste pro ně připravili.
Myslím, že říci díky je málo. Vaše písničky a tance zůstanou hluboko v našich srdcích.
Přeji  všem členům souborů mnoho síly a lásky pokračovat v této krásné a a tolik dávající činnosti.
A na závěr:
Pozvánka na 7. ročník SENIORSKÉ PÍSNĚ, který se bude konat ve středu 17.června 2015  od 14:00 hodin v MDK SLAVIE v Č. Budějovicích
Jarka Studená MěO SD České Budějovice

================================================================

TANEČNÍ SKUPINA „SLUNEČNICE“

II. pololetí t. r. zahájila dvěma vystoupeními českou besedou na "Dnu otevřených dveřích" nové budovy na Máji. Na setkání důchodců v Ločenicích jsme byly pozvány dne 24. 9. 2014.  Dostalo se nám srdečného přivítání hned u autobusu. Paní Šimková nás nejdříve provedla jejich krásnou obcí a seznámila s její vybaveností. V kulturním domě nás již očekávali důchodci, kteří se schází každou třetí středu v měsíci. Po velmi milém přivítání, setkání zahájili jejich vlastní hudbou. My jsme pak zatančily  " Českou besedu" Pro velký úspěch nás chtějí pozvat znovu v příštím roce. Další naše vystoupení jsme měly 16. 10. na HOBBI v Českých Budějovicích. To bylo již 14. vystoupení "SLUNEČNICE" v tomto roce.                         
Zapsala: M.Bursíková

PĚVECKÝ SOUBOR "ROZMARÝN"

Náš pěvecký soubor při Městské organizaci SD v Českých Budějovicích vede již 3.rokem úspěšně p. Anna POSTLOVÁ. Scházíme se pravidelně každé pondělí od 9 - 11 hod. Nacvičujeme písně lidové i duchovní, známé i méně známé. V r. 2010 jsme měly celkem 15 vystoupeních na různých akcí. Zpívaly jsme na členských schůzích SD JEDNOTY Č.Budějovice, HOBBY-jaro, RUDOLFOVSKÉ SLAVNOSTI, v Nerudově ul.při předávání ocenění, při SENIORSKÉ PÍSNI 2, Adventních trzích na Výstavišti, v Domově pro seniory v Prachaticích, v MUZEU v Č.Budějovicích, ADVENTU na Rudolfově a o prázdninách na Římovské pouti.
Kromě toho na objednávku Magistrátu města Č.Budějovice zpíváme každým rokem o státních svátcích 8.5. a 28.10.u pomníků padlých v I. a II. světové válce.
Během r. 2010 nám odešly na "poslední cestu" 2 zpěvačky, p.Marie Pájková a Květa Horanová. Oproti tomu jsme s radostí přivítaly 3 nové výborné zpěvačky p. Janu DUDOVOU, Annu ATEXINGEROVOUa Miloslavu MALOU. Jejich zásluhou se náš věkový průměr snížil na 69 roků. Pro zajímavost je nám dohromady 2.152 let.
Protože v letošním roce oslaví náš soubor již 15.výročí svého trvání, dovolím si malé ohlédnutí zpět.V r.1996 na základě nápadu a snahy známého českobudějovického pedagoga a profesora p. Antonína Hejdy vzniklo pěvecké sdružení. V té době naprosto ojedinělé svého druhu. Z původního 6ti členného uskupení získával p. profesor adeptky až vznikl 25 - 30ti členný soubor. Média mu dala jméno "Zpívající babičky" Po 3 letech p. profesor zemřel a nastalo krátké bezvládí.
Dirigentské taktovky se pak ujala p. Růžena Golombková. Za jejího působení dostal náš soubor jméno ROZMARÝN. Když onemocněla a nemohla již docházet, ujala se na krátký čas dirigování naše členka p. Mgr.Zdeňka Machovcová. Ta to ovšem vzala jen z nouze než někoho seženeme a když skončila nastalo nové dilema. Díky p. Postlové přežíváme dále.
Náš soubor v minulých letech reprezentoval Jihočeský kraj na Mezinárodním dnu seniorů v Praze a několik let i za hranicemi v družebním městě PASOVÉ.
Zvláštní poděkování a uznání si zaslouží p. Vlasta SLIVKOVÁ, která byla u zrodu sdružení v r.1996. V r.2011 se dožívá 1.února krásných 89 roků a stále s námi
pilně nacvičuje.

vystoupil domácí soubor Rozmarýn Městské organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích pod taktovkou Anny Postlové.

Vystoupení souboru Rozmarýn
===================================================