Z NAŠÍ ČINNOSTI 

ČINNOSTI A AKTIVITY ORGANIZACE

Jednou z našich hlavní činností je zájmová činnost, ve které naše organizace založila tři soubory:

Pěvecký soubor ROZMARÝN, je ženský pěvecký soubor založený v roce 1996 a velmi úspěšně vystupuje a reprezentuje naši organizaci na různých vystoupení v rámci města, kraje. Má 20 členek a v repertoáru má  jihočeské písně, lidové i duchovní písně. Vedoucí souboru je pí Mgr. M. Malá.

Taneční soubor SLUNEČNICE, byl založen začátkem roku 2013. Soubor má 20 členek a 4 členky tvoří doprovod. Tančí českou besedu, folklórní tance, lidové tance z jižních Čech. Vedoucí souboru je paní Pavla Pelantová, která zajišťuje i hudbu, dále pí Tomášková, pí Bursíková. Choreografii zajišťuje paní Štoklová.

Nejmladší soubor je hudební soubor KAMARÁDI HARMONIKÁŘI. V současné době má 5 členů/muži/ a jednu vedoucí pí Ehrenbergerovou, která rovněž hraje a zajišťuje programovou nabídku tvz. MUZIKOTERAPII v klubech.

Další činností je kultura, do které patří: „Seniorská píseň“/letní/ a „Předvánoční seniorská píseň“. Obě tyto akce patří k tradičním akcím pořádaný Mě O Č. Budějovice za přispění Jč. Kraje a Statutárního města Č. Budějovice.

Rovněž jsou to taneční odpoledne pro důchodce pořádané v III a IV čtvrtletí roku pod názvem „Důchodci seniorům, Senioři důchodcům“.  V rámci nabídek zajišťujeme návštěvu  divadel  a dalších kulturních akcí.

 Muzikoterapie: i muzika patří mezi terapie našeho seniorského života Zejména je oblíbená lidová, populární a taneční muzika našich mladých let/60-80 léta/.Máme výborné a ochotné hudebníky, kteří nám v pravidelných středečních a čtvrtečních hodinách přináší v klubech pohodu a radost. Můžeme poslouchat známé, oblíbené melodie a písničky, ale i si zazpívat a dokonce v omezeném prostoru i zatančit. Harmonika, klarinet, klávesy,housle atd. naplňují hodiny muzikoterapie, která patří k dlouhodobým oblíbeným činnostem naší organizace.

Výlety, pobyty a rekreace:naše organizace zajišťuje na základě nabídek pro seniory jedno i více denní pobyty pro své členy. V roce 2016 se jednalo oskupinové pobyty v Lázních Bechyně a ve Wellnes hotelu MAS v Sezimově Ústí.

Tyto pobyty se opakují několikrát do roka a jsou spojeny s rehabilitačními procedurami. Dále jsou to rekreační pobyty v Jizerských horách v penzionu „Kitty“ v Lučanech nad Nisou. Organizujeme a zprostředkováváme pro své členy rekreační pobyty – zájezdy za sluncem a mořem přes Cestovní kanceláře do Itálie  a Chorvatska v nabídce 55+.Jednodenní pobyty do termálních lázní Bad Füssingu a další za poznáním krás ČR. Na to navazují jednodenní výlety-vycházky s  pravidelností konání ve čtvrtek v rámci jihočeského regionu. Vycházky mají své vedoucí, kteří trasy vycházek vždy předem naplánují a prověří po stránce zajímavostí, schůdnosti a bezpečnosti.

Osvětová činnost je zaměřena na cyklus přednášek s různými tématy v oblasti cestování, sociálních služeb, zájmové činnosti- koníčků, zdravověda, výživa,prevence a zdraví, ochrana spotřebitele, ale i Evropských záležitostí.

Tematické okruhy jsou dány výběrem organizátora přednášek s nabídkou témat. Přednášky jsou vždy v úterý v odpoledních hodinách v Klubu důchodců Roháče z Dubé.

Sportovní činnost a cvičení. Zájem našich členů se zaměřuje na stolní tenis. Díky pochopení vedení střediska Sociálních služeb Staroměstská můžeme hrát stolní

tenis těchto prostorách a to každý pátek. Pro velký zájem se snažíme získat svoje vlastní prostory a rozšířit tuto činnost.

Cvičení probíhá rovněž v pronajatých Nerudova 2A /Seniorský dům/ a v KC Máj. Zaměřeno je na rytmickou gymnastiku, rehabilitační a rekondiční cvičení a dále

jogu. Zájem o tato cvičení se zvyšuje a někteří dochází pravidelně a tím si udržují svoji kondici.

V neposlední řadě se snažíme zabezpečit různé kurzy, rehabilitační masáže a apd. K tomu se snažíme zabezpečit stále prostory-nejlépe vlastní a získání prostředků (zřízení).

Velkým zdroje informací pro naše členy, ale i ostatní je vydávání měsíčníku: „Zpravodaje“ je informativní propagační měsíčník o práci a činnosti naši Městské organizace SD Č. Budějovice, nejen pro naše členy, ale i širokou veřejnost k propagaci. Podává informace zejména o činnostech organizace na daný měsíc, informace s výboru, přání jubilantům-výročí, akce pro seniory pořádané Magistrátem města a Jihočeského kraje, činnost našich souborů, případné příspěvky našich členů či funkcionářů organizace v rámci sociální pomoci.

Výbor splnil svou úlohu při řízení organizace:-při plnění přijatých plánů práce-při rozhodování zájmů ve prospěch organizace, při zajištění VČS a při hledání nových aktivit a přínosu pro své členy.